Cynllun cerdd Te yn y Grug

Gyda llai na mis cyn Gŵyl Gyhoeddi Eisteddfod Genedlaethol Sir Conwy, mae’r trefnwyr wedi cyhoeddi manylion prosiect cyffrous a fydd yn cael ei gynnal dros y flwyddyn nesaf, wrth i’r ardal baratoi ar gyfer ymweliad yr Eisteddfod ym mis Awst 2019.

Yn 2019, bydd hi’n drigain mlynedd ers cyhoeddi un o gyfrolau eiconig yr iaith Gymraeg, Te yn y Grug gan Kate Roberts, ac mae’r flwyddyn nesaf yn gyfle i ni ddathlu hyn drwy greu cyfanwaith a fydd yn cael ei berfformio gan Gôr yr Eisteddfod yn ystod wythnos y Brifwyl yn Llanrwst.

 

Gyda themau oesol fel y teulu, amaethyddiaeth a’r gymuned, mae straeon byrion Te yn y Grug wedi cyfareddu cenedlaethau o ddarllenwyr, ac mae hwn yn gyfle cyffrous i ail-ddehongli a chymryd ysbrydoliaeth o’r gyfrol, gan roi stamp Sir Conwy ar y themau a’i gynnwys. 

 

Cyflwyno’r straeon i genhedlaeth newydd

 

Y gobaith yw cyflwyno Begw, Wini Ffini Hadog a chymeriadau eraill i gynulleidfa a chenhedlaeth newydd, a hynny drwy lygaid pobl Sir Conwy, gan ddysgu mwy am dreftadaeth yr ardal a’r cyfnod.

 

Mae'r Eisteddfod yn awyddus i gomisiynu unigolion neu dîm creadigol, sef cyfansoddwr/wyr ac awdur geiriau (barddoniaeth / llenyddiaeth / drama) i gyfansoddi cyfanwaith ar gyfer amrywiaeth o artistiaid, e.e. unawdwyr, corau, llefarydd a cherddorfa.

 

Am ragor o wybodaeth am y prosiect, ewch i'r wefan am gopi o’r briff, neu cysylltwch drwy ebostio te.ynygrug@gmail.com / 0845 4090 400.