Cynigion arbennig Eisteddfod Genedlaethol Cymru ar gyfer carafanio a gwersylla

02/07/2013

Categori: Newyddion

Cynigion arbennig ar gyfer carafanio a gwersylla

Cynnig arbennig carafanio 4 noson

 

Eleni am y tro cyntaf, mae’r Eisteddfod wedi penderfynu cynnig pecyn arbennig munud olaf ar gyfer unrhyw un sydd am ddod yn y garafán am ail hanner yr wythnos.

 

Rydym eisoes yn darparu cynnig tebyg ar gyfer unrhyw un sydd am ddod mewn pabell o’r nos Fercher ymlaen, ac felly eleni, bydd hwn yn cael ei ehangu i gynnwys carafanau hefyd.

 

Gellir archebu a thalu am y cynnig yma, ac yna byddwn yn ebostio y ffurflen archebu atoch i’w llofnodi. Bydd blaenoriaeth yn cael ei roi i’r rheini sydd am aros yn y maes carafanau trwy gydol yr wythnos, a bydd y cynnig arbennig yn cynnwys nos Fercher, Iau, Gwener a Sadwrn yn unig.

 

Manylion YMA