Cynhyrchwyr bwyd môr o Gymru yn mynd i Frwsel

04/04/2016

Categori: Arian a Busnes, Bwyd, Newyddion

Fe fydd rhai gynhyrchwyr bwyd môr o Gymru yn mynychu cynhadledd EXPO Byd-eang Bwyd Môr ddiwedd y mis i hyrwyddo’r diwydiant yng Nghymru dros y byd.

Bydd chwe cwmni o Gymru yn teithio i Frwsel i chwifio baner bwyd a diod Cymru.  Yno, byddan nhw’n cael cyfle i ddangos eu cynnyrch i dros 25,000 o brynwyr a chyflenwyr o 150 o wledydd o bob cwr o’r byd.

 

Dywedodd y Dirprwy Weinidog Ffermio a Bwyd, Rebecca Evans , “Rydym yn gwybod bod ansawdd bwyd a diod Cymru ymysg y gorau yn y byd ac mae mynd i ddigwyddiadau fel y Global Seafood EXPO yn ein helpu i hyrwyddo hynny."

“Mae amrywiaeth ragorol o gynhyrchwyr Bwyd Môr arloesol iawn yng Nghymru ac mae eu brandiau’n enwog ledled y byd am eu hansawdd uchel ac am fod yn gynaliadwy.  Hefyd, mae gan lawer o gynnyrch o Gymru statws Enw Bwyd Wedi’i Amddiffyn (PFN), yn eu plith, Halen Môn."

Ychwanegodd, “Drwy weithio mewn partneriaeth â’r diwydiant, ein nod yw cynyddu gwerth diwydiant Bwyd a Diod Cymru 30% i £7 biliwn erbyn 2020.  Mae mynd i ddigwyddiadau fel hyn yn rhoi llwyfan rhyngwladol i ni arddangos cynhyrchion gorau Cymru ynghyd â chodi proffil ein brand.”

 

Allforio 

 

Yn 2015, roedd sector pysgod cregyn Cymru yn werth £12 miliwn ac mae tua 80 y cant o fwyd môr Cymru yn cael ei allforio i’r cyfandir lle rhoddir gwerth uchel iawn iddo.  Fel rhan o’r strategaeth hirdymor ar gyfer datblygu pysgodfeydd Cymru, byddwn yn helpu i ddiogelu, cefnogi ac annog y diwydiant.

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.cymru