Cynhyrchiad Awyr Agored gan Ganolfan Mileniwm Cymru

13/07/2012

Categori: Celfyddydau

Haf yma bydd Canolfan Mileniwm Cymru yn mynd a’i chynhyrchiad newydd safle-benodol Ma’ Bili’n Bwrw’r Bronco allan ledled Cymru. Yn seiliedig ar ddrama wreiddiol gan gwmni drama Grid Iron o’r Alban, mae’r addasiad Cymraeg gan Jeremi Cockram yn dilyn pum crwt ifanc a hanes un haf tyngedfennol yng Nghwm Tawe.

 

Bydd y daith yn dechrau yng Nghaerdydd ar Y Marl yn Grangetown. Mae’r set wedi’i lunio o swings mewn parc, sy’n gofyn llawer yn gorfforol gan y cast ifanc - ac am gast! Wythnos yma mae’r Ganolfan wedi cyhoeddi y bydd y perfformwyr talentog Iestyn Arwel, Gareth John Bale, Rhys Downing, Dafydd Rhys Evans, Sion Ifan, Carwyn Jones, Chris Kinahan ac Osian Rhys yn ymddangos yn y cynhyrchiad. Mae’n ymddangos y bydd yr actorion i gyd yn dysgu beth yw bwrw bronco, sef y weithred o sefyll ar swing a’i wthio lan mor uchel â phosib, cyn cicio’r sedd lan dros y bar wrth neidio bant. Gyda chast cryf, drama gadarn a’r cyfle i gael profiad newydd mae’n debyg y byddwn ni i gyd yn awyddus i roi cynnig ar fwrw bronco cyn diwedd yr haf.


 

Bronco

Wrth i Ma’ Bili’n Bwrw’r Bronco fynd ar daith, bydd llond y lle o adloniant cabaret a vaudeville yn y Ganolfan ei hun wrth i ŵyl flynyddol Blysh ddychwelyd. Bydd hen ddigon i godi lliw i’ch bochau ac ynghanol y direidi mae sioe hyfryd i’r teulu hyd yn oed – Judgestars, sydd â blas cyfresi talent fel X-factor a’u tebyg – bydd y plant wrth ei boddau.


Os oes gyda chi newyddion am eich menter, prosiect, busnes, sefydliad neu rywbeth unigol, danfonwch at post@lleol.net ac fe wnawn roi'r neges ar led