Cynhadledd i godi'r llen ar hanes meddygaeth yng Nghymru

24/09/2019

Categori: Addysg, Llenyddiaeth, Newyddion

Bydd Cynhadledd yn edrych ar hanes meddygaeth yng Nghymru yn cael ei chynnal yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru ym mis Tachwedd a fydd yn rhoi’r cyfle i ddarganfod trysorau cudd Casgliad Meddygaeth y Llyfrgell.

Yn ystod y diwrnod bydd cyfres lawn o gyflwyniadau yn y Drwm. Cewch ddysgu am wahanol agweddau o hanes iechyd a lles megis amodau glanweithdra cefn gwlad a pheryglon y diwydiant glo, safon gofal mewn gwallgofdai, achosion o ymprydio, difa’r diciâu a swyngyfaredd iachau.

 

Cynhelir y gynhadledd fel rhan o brosiect Meddygaeth ac Iechyd yng Nghymru cyn y Gwasanaeth Iechyd Gwladol, a ariannir gan yr Ymddiriedolaeth Wellcome. Nod y prosiect, sydd wedi bod yn weithredol ers Tachwedd 2018, yw codi ymwybyddiaeth o  adnoddau ar iechyd a hanes meddygaeth yng nghasgliadau’r Llyfrgell Genedlaethol. Mae’r Llyfrgell bellach wedi ehangu mynediad i ran o’r casgliad pwysig hwn trwy gatalogio a digido eitemau a gyhoeddwyd cyn 1900.

 

Bydd cyfle i fynychwyr Cynhadledd Hanes Meddygaeth yng Nghymru brofi ffrwyth gwaith y prosiect a gweld arddangosfa fechan dros dro yn y Llyfrgell Genedlaethol, fydd yn parhau am wythnos wedi’r digwyddiad.

 

Codi’r llen


Dywedodd Pedr ap Llwyd, Prif Weithredwr a Llyfrgellydd Llyfrgell Genedlaethol Cymru: ''Rydym yn edrych ymlaen yn fawr at Gynhadledd gyffrous fydd yn codi'r llen ar y trysorau cudd o gasgliadau'r Llyfrgell sy'n ymwneud â hanes meddygaeth ac iechyd yng Nghymru cyn y Gwasanaeth Iechyd Gwladol. Bydd cyfle i fynychwyr weld yr hyn sydd wedi ei gyflawni hyd yma trwy gefnogaeth hael Ymddiriedolaeth Wellcome a sut yr ydym wedi codi ymwybyddiaeth ac ehangu mynediad at yr adnoddau pwysig yma. Mewn byd heriol sy'n newid yn gyflym, mae sicrhau iechyd a lles pob unigolyn yn allweddol, boed hynny yn gorfforol, yn emosiynol ac yn gymdeithasol. Pwy a ŵyr nad oes yna wersi i'w dysgu o hanes meddygaeth y gorffennol a all ysbrydoli'r genhedlaeth bresennol ac i'r dyfodol?"

 

Meddai Branwen Mair Rhys, Rheolwr Prosiect Meddygaeth ac Iechyd yng Nghymru cyn y Gwasanaeth Iechyd Gwladol, “Bydd y Gynhadledd hon yn ddathliad o waith y prosiect dros y flwyddyn ddiwethaf. Prosiect sydd wedi galluogi mynediad ar-lein i Gasgliad Print Meddygaeth y Llyfrgell Genedlaethol. Mawr obeithiaf y bydd cyflwyniadau amrywiol y Gynhadledd yn ennyn diddordeb mewn datblygiadau iechyd cyhoeddus yn ein gwlad. Mae lles ac iechyd yn dylanwadu ar bob elfen o hanes ieithyddol, cymdeithasol a diwylliannol Cymru a bydd mynediad i’r adnoddau hyn yn hwyluso gwaith ymchwilwyr, ac yn y pen draw yn hybu cyhoeddiadau newydd ym maes y dyniaethau meddygol yng Nghymru.”