Arbenigwyr yn cyfarfod i drafod arfordir Cymru

26/04/2016

Categori: Addysg, Amgylchedd, Hamdden, Newyddion

Bydd arbenigwyr arfordirol o bob cwr o Brydain yn cwrdd yn Llandudno ddydd Iau yma ar gyfer Cynhadledd Arfordirol Cymru 2016, a drefnwyd gan Cyfoeth Naturiol Cymru.

Bydd y gynhadledd yn rhoi cyhoeddusrwydd i’r gwaith mae CNC a phartneriaid eraill yn ei wneud i reoli ein harfordir er budd yr amgylchedd, pobl a’r economi.

 

Dyma’r tro cyntaf i gynhadledd o’i fath gael ei chynnal yng Nghymru.

 

Bydd siaradwyr arbenigol yn annerch y gynhadledd ddeuddydd, a bydd ymweliadau safle, i Draeth y Gogledd Llandudno, Deganwy, Llanddulas, gan orffen ym Mhorth Eirias, Bae Colwyn.

 

Wrth siarad cyn y gynhadledd dywedodd Emyr Roberts, Prif Weithredwr Cyfoeth Naturiol Cymru,“Mae’r arfordir  yn agos iawn at galonnau pobl  yng Nghymru ac mae’r gynhadledd hon yn gyfle gwych i dynnu sylw at y gwaith rydym yn ei wneud ar hyd yr 1000 milltir o arfordir."

 

“Rydym yn gwybod bod 40% o dwristiaid sy’n aros dros nos yng Nghymru yn gwneud hynny ar yr arfordir  a llawer yn mwynhau’r Gwarchodfeydd Natur Cenedlaethol a Llwybr Arfordir Cymru yn ystod eu hymweliadau.  Mae 60% o’n poblogaeth yn byw ar yr arfordir, ac mae gennym  260 milltir o amddiffynfeydd arfordirol  a wnaed gan ddyn. Gyda newid hinsawdd barhaol yn debygol  o gynyddu’r perygl o lifogydd ac erydu arfordirol, mae pobl sy’n byw ar yr arfordir  yn wynebu heriau cynyddol."

 

Rhannu arferion gorau

 

Ychwanegodd, "Mae’r gynhadledd hon yn gobeithio rhannu arferon  gorau  ar sut i reoli’r heriau arfordirol hyn orau. Rwy’n falch iawn fod y gynhadledd yn cael ei gynnal yn Llandudno ac yn edrych ymlaen at ddysgu llawer mwy am yr amrywiaeth o waith sy’n digwydd ar hyd ‘arfordir prydferth’ Cymru.”

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.cymru