Cyngor Sir Gâr yn annog siopwyr i brynu'n lleol

28/11/2018

Categori: Arian a Busnes, Hamdden, Newyddion

Mae Cyngor Sir Gâr yn annog siopwyr i brynu'n lleol a chefnogi'r cyfoeth o fanwerthwyr bach, annibynnol yn y sir y penwythnos hwn.

Cynhelir Dydd Sadwrn y Busnesau Bach ar 1 Rhagfyr, sef ymgyrch genedlaethol i gefnogi a hyrwyddo'r 5.7 miliwn o fusnesau bach sydd yn y DU.

 

Mae gan Sir Gaerfyrddin gymuned busnesau bach ffyniannus sy'n gartref i rai o'r cynhyrchwyr bwyd a diod gorau yng Nghymru, yn ogystal ag amrywiaeth o fasnachwyr yn gwerthu cynhyrchion o ansawdd uchel ac anrhegion unigryw mewn trefi a phentrefi ledled y sir.

 

Ym mis Tachwedd, cyrhaeddodd taith bws Dydd Sadwrn y Busnesau Bach yng Nghaerfyrddin - sef un o blith 30 o leoliadau yn unig a ddewiswyd ledled Prydain - er mwyn  dechrau cyfri'r dyddiau tan 1 Rhagfyr.

 

Mae Arweinydd y Cyngor Emlyn Dole, sy'n gyfrifol am ddatblygu economaidd, yn cefnogi'r ymgyrch ac yn gobeithio y bydd pawb yn dangos eu cefnogaeth i'r neges.

 

Dywedodd: "Mae'r cyngor wedi ymroi i gefnogi busnesau newydd a phresennol yn Sir Gaerfyrddin, gyda'r nod o helpu i greu swyddi newydd a gwella'r economi leol.

 

"Mae Dydd Sadwrn y Busnesau Bach yn ffordd wych o ysgogi pobl i ystyried lle y maent yn prynu eu nwyddau a gobeithio y bydd yn eu hannog i brynu gan fasnachwyr lleol, annibynnol.

 

"Rydym yn ffodus iawn o gael amrywiaeth eang o fusnesau bach yn Sir Gaerfyrddin ac mae'n bwysig iawn ein bod yn eu cefnogi oherwydd nhw yw asgwrn cefn ein heconomi leol. Y gobaith yw, pan fydd pobl yn gweld yr amrywiaeth o gynhyrchion sydd ar gael a'u hansawdd, byddant yn parhau i brynu gan y busnesau hyn drwy gydol y flwyddyn."

 

Cyfnodau parcio am ddim

 

Mae'r cyngor newydd lansio cynllun peilot i gefnogi masnachwyr yn ystod adegau tawelach drwy gynnig cyfnodau parcio am ddim ym meysydd parcio arhosiad byr y cyngor, i gael rhagor o wybodaeth, ewch i'r wefan a chlicio ar yr adran Teithio, Ffyrdd a Pharcio. Mae hyn yn ychwanegol at y pum niwrnod parcio am ddim y mae'r cyngor yn eu cynnig i ganol trefi bob blwyddyn. Gallwch hefyd barcio ym maes parcio aml-lawr Llanelli am £1 yn unig drwy'r dydd, bob dydd Sadwrn tan 12 Ionawr, sef cynllun mewn partneriaeth ag Ymlaen Llanelli.