Cyngor Gofal Cymru yn lansio ymgyrch

09/11/2016

Categori: Newyddion

Cafodd ymgyrch ei lansio yr wythnos hon i godi ymwybyddiaeth o waith y Cyngor Gofal i osod safonau gofal cymdeithasol yng Nghymru.

Yn ganolog i waith Cyngor Gofal Cymru yw’r Côd Ymarfer Proffesiynol Gofal Cymdeithasol sy’n mynd ati i sicrhau’r gofal gorau posib.

 

Nod yr ymgyrch, a lansiwyd yn wreiddiol ym mis Mawrth 2016, yw cynyddu ymwybyddiaeth y cyhoedd o'r Côd, i wneud yn siŵr eu bod nhw’n gwybod beth y gallant ac y dylent eu disgwyl gan weithwyr gofal cymdeithasol proffesiynol yng Nghymru.

 

Mae’r Côd yn berthnasol i bob gweithiwr gofal cymdeithasol yng Nghymru ac yn pennu’r safonau y dylent weithio yn unol â hwy er mwyn sicrhau eu bod yn darparu’r gofal a’r cymorth orau posib.

 

Bydd yr ymgyrch, sy’n cynnwys hysbysebion gyda neges côd Morse ar gyfer y cyhoedd i ddadgodio a ffilm animeiddiedig fer, yn cael ei gweithredu yn y wasg, ar gyfryngau cymdeithasol ac ar y radio drwy gydol mis Tachwedd a bydd yn pwysleisio’r ffaith bod posib i unrhyw un weld y Côd, gan gynnwys y cyhoedd. Hefyd bydd taflenni am y Côd yn cael eu dosbarthu i fwy na 700 o feddygfeydd ac ysbytai ledled Cymru.

 

Gwybod beth sydd i ddisgwyl

 

Dywedodd Gerry Evans, Cyfarwyddwr Rheoleiddio a Safonau Proffesiynol y Cyngor Gofal: “Gyda mwy na 150,000 o bobl yn defnyddio neu’n cael rhyw ffurf ar gyswllt â gwasanaethau gofal cymdeithasol yng Nghymru bob blwyddyn, mae’n hanfodol bod y cyhoedd yn gwybod beth i ddisgwyl wrth weithwyr gofal cymdeithasol proffesiynol yng Nghymru.

“Gobeithio y bydd yr ail gam yma yn yr ymgyrch yn gwneud y cyhoedd yn fwy ymwybodol o waith y Cyngor Gofal i sicrhau bod pob gweithiwr gofal cymdeithasol yng Nghymru’n gweithio gan gadw at y safonau uchaf posib.”

 

Mae’r Cyngor Gofal yn gyfrifol am reoleiddio a datblygu’r gweithlu gofal cymdeithasol yng Nghymru ac ym mis Chwefror lansiodd Gofalu â Balchder, ymgyrch i hybu'r Côd ymhlith y gweithlu gofal cymdeithasol.

 

Nod yr ymgyrch barhaus yma yw ehangu gwybodaeth gweithwyr gofal cymdeithasol am y Côd, i’w cefnogi i’w weithredu yn eu gwaith o ddydd i ddydd. Fel rhan o’r ymgyrch, gofynnodd y Cyngor Gofal i weithwyr gofal cymdeithasol lenwi llyfr gwaith ac asesiad ar-lein, ac ers ei lansio, mae mwy na 700 o weithwyr proffesiynol wedi ei lenwi.

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.cymru