Cyngor Ceredigion yn annog ei thrigolion i siopa’n lleol ac yn ddiogel

09/04/2021

Categori: Arian a Busnes, Hamdden, Iechyd, Newyddion

Wrth i holl wasanaethau manwerthu nad yw'n hanfodol ailagor o ddydd Llun yma, mae Cyngor Ceredigion yn annog ei thrigolion i siopa'n lleol a siopa'n ddiogel.

Mae cyfyngiadau coronafeirws wedi cael effaith ar fasnach busnesau lleol. Mae'r Cyngor yn annog pobl i brynu'n lleol i gefnogi busnesau Ceredigion i ffynnu unwaith eto.

 

Mewn datganiad gan y Cyngor, maent yn atgoffa pobl i ddilyn y rheolau, "Wrth ymweld â’n trefi a siopau, cofiwch ddilyn y rheolau wrth wisgo gorchudd wyneb a chadw pellter cymdeithasol, ynghyd â golchi dwylo neu ddefnyddio glanweithydd dwylo. Mae parchu'r mesurau sydd gan fusnesau ar waith yn sicrhau eich diogelwch chi, yn ogystal â gweithwyr ac eraill sydd yn siopa."

 

Parthau diogel


 
Ar hyn o bryd mae parthau diogel ar waith er mwyn gwneud ein trefi'n fwy hygyrch ac yn llefydd mwy diogel i ymweld â hwy. Mae rhagor o wybodaeth am y Parthau Diogel ar wefan y Cyngor 

 

Argymhellir y dylai unrhyw berchennog busnes a hoffai gael gwybodaeth am y grantiau sydd ar gael iddynt ymweld ag ardal y Coronafeirws ar wefan y Cyngor a chwilio am y pennawd ‘Cefnogi Economi Ceredigion’.