Cymru'n pleidleisio yn etholiadau'r Cynulliad

Mae’r diwrnod mawr wedi cyrraedd yn etholiadau’r Cynulliad ac mae’r bythau pleidleisio ar agor, gyda’r canfasio wedi dod i ben.

Mae’r blaid sydd mewn grym ar hyn o bryd - y Blaid Lafur yn dadlau fod Cymru mewn dwylo diogel, gan addo y byddant yn gallu sicrhau miliwn o siaradwyr Cymraeg erbyn 2050. Mae’r arweinydd Carwyn Jones hefyd yn addo toriadau treth ar gyfer busnesau bach a chreu banc datblygu Cymreig.  

 

Mae’r arolwg diweddaraf yn dangos fod Plaid Cymru yn debyg o hawlio’r ail safle. Mae Leanne Wood wedi apelio ar bleidleiswyr sydd wedi eu siomi gan y Blaid Lafur i ymuno a hwy. Maent yn honni fod y Gwasanaeth Iechyd wedi dioddef dan lywodraeth Lafur ac fod angen newid yng Nghymru.  Yn ol y Maniffesto, mae "angen arweiniad i gryfhau’n gwasanaeth iechyd a chreu a rhannu cyfoeth."

 

Mae’r Ceidwadwyr yn addo diogelu’r Gwasanaeth Iechyd, creu mwy o swyddi, gwella safonau addysg, a threblu gofal plant i 30 awr yr wythnos.  Fel Plaid Cymru, maent yn dadlau fod y Blaid Lafur wedi bod yn fethiant yng Nghymru.

 

Yn ol Kirstie Williams o’r Democratiaid Rhyddfryddol, ‘Mae ein maniffesto'n gynllun ar gyfer Cymru uchelgeisiol, gobeithiol ac arloesol, sy'n seiliedig ar ein gwethoedd ni ac anghenion ein cenedl. Ein blaenoriaethau ni yw blaenoriaethau pobl Cymru: mwy o nyrsys ar ein wardiau, lleihau meintiau dosbarthiadau ar gyfer ein plant, ac Economi Cyfle er mwyn i bobl ddod ymlaen mewn bywyd.’

 

Plaid sydd wedi dod o 'nunlle yn ddiweddar yw Plaid UKIP.  Mae UKIP yn honni eu bod eisiau i ddatganoli weithio, a’i bod yn credu mewn datganoli gwirioneddol i gynghorau a chymunedau. Mae’r blaid yn dadlau eu bod yn sefyll dros synnwyr cyffredin. Mae UKIP yn addo cefnogi buddsoddiad tymor hir mewn staff ac adnoddau i gael gwell Gwasanaeth Iechyd. Mae’r Blaid hefyd yn addo comisiynu astudiaeth o ddyfodol y cyfryngau lleol yng Nghymru.

 

Dilyn y datblygiadau

 

Fe fydd rhaglen arbennig yn dechrau heno am 10 ar S4C gyda Dewi Llwyd, Vaughan Roderick a Bethan Lewis  yn dilyn holl gyffro noson ganlyniadau Etholiad y Cynulliad 2016. Wrth i'r pleidleisiau gael eu cyfrif, bydd gohebwyr ymhob cwr o Gymru yn ddod â'r newyddion diweddaraf i'r gwylwyr. Bydd cyfweliadau hefyd gyda gwleidyddion blaenllaw a chyfle i sylwebwyr ymateb wrth i ddrama'r noson ddatblygu.