Cymru’n paratoi am ‘Wythnos Caru Cig Oen’

24/08/2017

Categori: Bwyd

Imran Nathoo

Mae ‘Wythnos Caru Cig Oen’, yr ymgyrch ar lawr gwlad a ddechreuwyd gan ffermwyr defaid i dynnu sylw at eu cynnyrch rhagorol, yn ôl – ac mae’n fwy nag erioed gyda digwyddiadau ledled y wlad a thu hwnt i hyrwyddo Cig Oen Cymru PGI.

O’r 1af i’r 7fed o Fedi, bydd ffermwyr a defnyddwyr dros y DU yn rhannu eu cariad tuag at gig oen, ac mae’r corff cig coch Hybu Cig Cymru (HCC) yn gwbl gefnogol i’r ymgyrch.


Mewn partneriaeth arbennig i gyd-fynd ag Wythnos Caru Cig Oen, cynhelir arddangosfeydd coginio Cig Oen Cymru mewn siopau AGA ym mhob cwr o’r DU. O Harrogate i Harpenden, ac o Lanelwy i Leominster, bydd cwsmeriaid yn cael gweld sut i baratoi seigiau cig oen hyfryd wedi’u coginio’n araf. I gyd-fynd â’r hyrwyddiadau bydd cystadlaethau ar-lein ar dudalen Facebook a Twitter ‘Welsh Lamb’ lle bydd dysglau rhostio gwerth chweil ar gael i’w hennill.


Yn y cyfamser, yng Nghaerdydd, Sinema “Lost Lands Rooftop” fydd lleoliad swper arbennig wedi’i baratoi gan seren Masterchef Imran Nathoo ar yr 2il o Fedi. Mae bwytai dros dro Imran yn cynnig rhywbeth newydd i ddiwylliant coginiol Caerdydd. Bydd ei gebabau cig oen unigryw yn siŵr o blesio’r bobl yn y bwyty. 

 Hefyd, nos Lun Medi 4ydd, Cig Oen Cymru fydd seren pennod olaf y gyfres “Nadiya’s British Food Adventure” ar BBC Two. Bydd cyn-enillydd cyfres y ‘Bakeoff’ Nadiya Hussain yn ymweld â’r ffermwr Richard Roderick ym Mannau Brycheiniog i weld yr amgylchedd rhagorol ble caiff Cig Oen Cymru ei gynhyrchu, cyn coginio prydau blasus gyda’r cig campus.

 


“Mae Wythnos Caru Cig Oen yn gyfle i ddathlu ein cynnyrch rhagorol,” meddai Rhys Llywelyn, Rheolwr Marchnata HCC. “Rydym yn falch i ymuno â ffermwyr ar lawr gwlad, y Gymdeithas Ddefaid Genedlaethol a’r undebau amaethyddol i fod yn rhan o’r ymgyrch yma.


“Mae Cig Oen Cymru ar gael yn helaeth ar silffoedd yr archfarchnadoedd yn yr haf a’r hydref, felly mae Wythnos Caru Cig Oen yn gyfle gwych i atgoffa cwsmeriaid y DU am ansawdd, hyblygrwydd a tharddiad Cig Oen Cymru,” ychwanegodd. “Dyna pam ein bod wedi ffurfio partneriaeth brand gydag AGA eleni, i arddangos y ffyrdd gwahanol o baratoi a mwynhau Cig Oen Cymru, yn cynnwys rysetiau blasus wedi’u coginio’n araf. 


“Mae ein cefnogaeth ar gyfer Wythnos Cig Oen Cymru yn rhan o’r ymgyrch gyfredol i hyrwyddo Cig Oen Cymru gartref a thramor,” eglurodd Rhys. “Ym mis Awst fe wnaethon ni ddathlu Diwrnod Calan Awst - Calan Oen, a chynnal hyrwyddiadau ar-lein ar gyfer cig oen fel cig ar gyfer y barbeciw, ac yn yr hydref byddwn ni’n teithio o amgylch rhai o’r prif archfarchnadoedd gyda’n trelar coginio ac yn lansio dewisydd rysetiau ar-lein er mwyn i gwsmeriaid Prydeinig gael gafael ar yr holl wybodaeth maen nhw ei angen i wneud yn fawr o gynnyrch cig eiconig Cymru.”