Cymru'n dewis gadael yr Undeb Ewropeaidd

Fe bleidleisiodd 52.5% o etholwyr Cymru i adael gyda 47.5% yn Refferendwm aelodaeth o’r Undeb Ewropeaidd, gyda Gwynedd, Sir Fynwy, Caerdydd a Bro Morgannwg yn unig yn dewis aros o fewn yr Undeb Ewropeaidd.

Wrth ymateb fe groesawodd y Prif Weinidog Cymru, Carwyn Jones gynnig David Cameron i weinidogion yng Nghymru, Yr Alban a Gogledd Iwerddon i fod yn rhan o'r trafodaethau i ddatgymalu Prydain oddi wrth yr Undeb Ewropeaidd. Mae Carwyn Jones wedi cyhoeddi y bydd y Senedd yn cyfarfod ddydd Llun i drafod y mater. 

 

Mae David Cameron eisoes wedi cyhoeddi ei ymddiswyddiad, gan y bydd yn ildio'r awenau yn yr hydref, ond y bydd yn ceisio sefydlogi'r llong rhwng nawr a hynny. Mae gwerth y bunt wedi plymio yn ystod y dydd, yn dilyn cyhoeddi'r canlyniad, gyda'r ansefydlogrwydd yn parhau. 

 

Oblygiadau eang

 

Mae Llywydd y Cynulliad Cenedlaethol, Elin Jones wedi dweud fod gan effaith y bleidlais i adael yr Undeb Ewropeaidd "oblygiadau eang" i gyfeiriad Cymru a’r Cynulliad Cenedlaethol.

 

Dywedodd Elin Jones, "Bydd angen llais cryf, a bydd angen bod o amgylch y bwrdd wrth gynnal unrhyw drafodaethau ynglŷn â dyfodol y DU."

 

Mae llawer yn pryderu fod y bleidlais hon yn debyg o gael effaith benodol ar amaethyddiaeth yn enwedig, gan fod ffermwyr yn derbyn cymorthdaliadau gan yr Undeb Ewropeaidd. Mae mudiadau iaith yn gweld fod pleidlais i adael yr Undeb Ewropeaidd yn ddrwg i'r iaith Gymraeg.