Cymru'n dathlu

14/10/2015

Categori: Chwaraeon, Newyddion

Ers clywed y newyddion fod tîm Cymru wedi sicrhau eu lle ym mhencampwriaethau Ewrop ddydd Sadwrn er gwaethaf colli yn erbyn Bosnia, roedd hi’n anochel y byddai parti anferth i ddilyn ar y nos fawrth canlynol. A do, fe gafwyd parti a hanner, gyda phob aelod o’r dorf yn cyfrannu at y parti hwnnw.

 

Gyda’n gilydd yn gryfach oedd slogan yr ymgyrch, ac yn sicr, gyda’u gilydd llwyddodd y dorf i chwarae rhan allweddol yn y llwyddiant ac yn nathliadau’r tîm neithiwr. Mae’r genhedlaeth euraidd hon o chwaraewyr wedi brwydro i’r eithaf dros eu gwlad ac wedi chware fel un i greu hanes, ac roedd neithiwr yn dyst o’r brawdgarwch ymhlith y garfan.

 

Ar grysau’r chwaraewyr wedi’r gêm, yr oedd y gair ‘Diolch’ wedi’i brintio i ddangos eu gwerthfawrogiad i’r cefnogwyr sydd wedi eu dilyn er gwell ac er gwaeth. Roedd y rheolwr Chris Coleman yn ffigwr canolog yn llwyddiant y tim cenedlaethol ers pan ddaeth i’r swydd mewn amgylchiadau trasig yn dilyn marwolaeth Gary Speed, ac roedd Coleman neithiwr yn gweld ffrwyth ei lafur, wrth i’r tîm i gyd ganu’r anthem genedlaethol a dangos angerdd a balchder wrth wisgo’r crys coch. Roedd methiannau’r gorffennol yn dwysau melystra’r achlysur a fydd wedi’i serio ar gof y cefnogwyr am byth. 

 

Mae golygon y genedl bellach yn troi tua Ffrainc fis Mehefin nesaf ac fe fydd Coleman yn chwilio i drefnu gemau cyfeillgar gyda rhai o’r gwledydd mawr yn cynnwys o bosib yr Iseldiroedd a Phortugal. Mae’r dyfodol yn edrych yn addawol, gyda blwyddyn gyffrous iawn yn wynebu’r tîm cenedlaethol. Llwyddodd Bale, Ramsey a'r criw i gyflawni yr hyn a fethodd Craig Bellamy, John Hartson, Mark Hughes, Ian Rush a Dean Saunders o'u blaenau. Ymlaen i Baris.  

 

Dyma luniau o'r dathlu pan lwyddodd y genhedlaeth euraidd i wireddu breuddwyd: