Cymru'n dathlu Dydd Gŵyl Dewi

01/03/2016

Categori: Cerddoriaeth, Hamdden, Iaith, Llenyddiaeth, Newyddion

Dydd Gwyl Dewi i bawb! Mae’n gyfle i werthfawrogi ein hiaith a’n diwylliant heb anghofio am y gwledda ar gawl cennin, cacen gri a bara brith.

Yn ystod yr wythnos hon, mae llu o ddigwyddiadau yn cael eu cynnal ledled Cymru, ym Mangor, Pwllheli, Wrecsam a Chaernarfon yn y gogledd, Aberystwyth yn y canolbarth, a Chaerdydd yn y De. Mae ysgolion cynradd ac uwchradd o Fon i Fynwy wedi bod yn brysur yn dathlu dydd ein nawddsant trwy gynnal eisteddfodau a chyngherddau.

 

Dros y byd mae Cymry ar wasgar yn atgyfnerthu eu Cymreictod ar y diwrnod hwn yn mwynhau ciniawau Cymreig, ac mae cwmni Google hefyd yn dathlu dydd Gwyl Dewi ac wedi newid ei logo yn arbennig i heddiw. 

 

Yn ystod y blynyddoedd diwethaf, mae gorymdeithiau ar strydoedd llawer o’n trefi bach a mawr yn dod yn fwy fwy poblogaidd ar y calendr blynyddol. Mae ambell sefydliad yn rhoi gwyliau i’w gweithwyr heddiw, gyda phwysigrwydd y diwrnod hwn yn dod yn fwy amlwg.

 

Gwnewch y pethau bychain! meddai Dewi Sant ac mae Lleol.cymru wedi dethol rhai o’r dathliadau: