Cymru’n cymryd mantais ar fasnach gig yr Almaen

15/12/2017

Categori: Amaethyddiaeth, Bwyd, Newyddion

Wrth i ddiwydiant cig coch Cymru edrych ymlaen at 2018, mae Ymgyrch Hybu Cig Cymru wedi bod yn cymryd mantais ar lwyddiant diweddar i Gig Oen Cymru PGI yn y farchnad Almaenig.

Ar hyn o bryd, mae Cymru’n allforio tua traean o’i chynnyrch oen bob blwyddyn i’r Undeb Ewropeaidd, gyda’r Almaen yn wlad gynyddol bwysig. Yn ôl ystadegau HMRC ar fasnach gwelwyd cynnydd o 29% mewn allforion cig oen o Brydain i’r Almaen yn hanner cyntaf 2017.

 

Yn ogystal ag adlewyrchu ffactorau ehanach megis newidiadau mewn cyfraddau cyfnewid y Bunt dros y 18 mis diwethaf, mae’r ystadegau masnach yn awgrymu fod mesurau i farchnata Cig Oen Cymru yn y sector gwasanaeth bwyd enfawr yn yr Almaen yn talu ffordd.

 

Mae HCC ar hyn o bryd yn tynnu at ddiwedd rhaglen dair blynedd a ariannwyd gan yr Undeb Ewropeaidd, gyda’r amcan o gynyddu gwerthiant ac ymwybyddiaeth o Gig Oen Cymru PGI yn yr Amlaen. Mae targedu sector gwasanaeth bwyd a chyfanwerthwyr y wlad yn allweddol i’r strategaeth.

 

Y sector gig yw’r gyfran fwyaf yn niwydiant bwyd a diod yr Almaen, sydd werth tua 40 biliwn Ewro. Mae Almaenwyr yn hoff o’u cig, gan fwyta tua 60kg y flwyddyn.

 

“Bu’r Hydref yn gyfnod prysur iawn wrth i ni gefnogi’n nifer cynyddol o gwsmeriaid Cig Oen Cymru yn yr Almaen,” meddai asiant HCC Patricia Czerniak.

 

“Cymeron ni ran yng nghynhadledd fasnach MLF yn Aachen, gan arddangos Cig Oen Cymru PGI o flaen cynulleidfa bwysig o fanwerthwyr oedd wedi dod yno o bob cwr o’r Almaen,” meddai Patricia, “ac fe wnaethon ni hefyd gefnogi cwmniau gwasanaeth bwyd sydd wedi ehangu eu darpariaeth o Gig Oen Cymru, gan gynnwys mewn ffair bwysig yn Düsseldorf.”

 

Llwyddiant cig oen Cymru yn yr Almaen

 

“Ry’n ni’n falch o lwyddiant Cig Oen Cymru yn yr Almaen ar hyn o bryd,” esboniodd Patricia. “Erbyn hyn, mae nifer o ddosbarthwyr bwyd pwysig yn cynnig Cig Oen Cymru i’w cwsmeriaid, gan gynnwys Transgourmet, Frische Paradies, Havelland Express a Schwamm & Cie mbh.”

 

“Mae’n werth nodi fod nifer o’r cwmniau yma yn gwerthu’r cig fel rhan o’u cynnyrch premiwm, sy’n dangos fod galw gan fwytai a gwestai,” dywedodd. “Mae nifer o’r cwmniau hefyd yn gwerthu mewn gwledydd eraill hefyd, gan gynnig ffordd o gyrraedd marchnadoedd yng Nghanolbarth a Dwyrain Ewrop i Gig Oen Cymru. Os oes modd cadw masnach rydd a dirwystr gydag Ewrop ar ôl Brexit yn 2019, mae’r dyfodol yn llewyrchus i gig coch Cymreig yn yr Almaen a chanolbarth Ewrop.”

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.cymru