Cymru'n boblogaidd ymhlith twristiaid o weddill Gwledydd Prydain

07/09/2017

Categori: Amgylchedd, Hamdden, Newyddion

Mae ffigurau a gyhoeddwyd heddiw ar nifer sy’n ymweld a Chymru o weddill Gwledydd Prydain yn dangos bod Cymru wedi perfformio’n well na gweddill Prydain yn y 12 mis a ddaeth i ben ym mis Mai 2017.

Yn ystod y cyfnod hwn, treuliwyd 9.657 miliwn o nosweithiau yng Nghymru.  Gallai’r ffigurau ddangos fod pobl sy’n dod i Gymru o Brydain bellach yn dod o hyd i fwy a mwy o resymau i aros am gyfnod hwy – gan bod nifer y nosweithiau wedi cynyddu bron 5%. 

 

O gymharu, mae nifer yr ymweliadau â Phrydain yn gyffredinol wedi gostwng 3.7% dros yr un cyfnod, a nifer y nosweithiau wedi gostwng 3.2%.

 

Sefyllfa gref

 

Dywedodd Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a’r Seilwaith: “Mewn marchnad hynod gystadleuol, mae twristiaeth yng Nghymru mewn sefyllfa gref ac mae’r ffigurau hyn yn parhau i adlewyrchu y llwyddiant a gafwyd gennym dros y ddwy flynedd ddiwethaf.  Yn ogystal â hyn, dywedodd 87% o ymatebwyr i’n harolwg baromedr twristiaid a gynhaliwyd ym mis Mehefin eu bod yn hyderus ynghylch sut y byddai eu busnes yn perfformio dros yr haf.  Byddwn yn parhau gyda’n gwaith ymgyrchu i sicrhau ein bod yn manteisio i’r eithaf ar y cyfleoedd i ddenu y rhai hynny sy’n bwriadu treulio gwyliau gartref oherwydd y bunt wan.” 

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.cymru