Cymru yn cyrraedd Pencampwriaethau Ewrop

12/10/2015

Categori: Chwaraeon, Newyddion

Mi roedd y disgwyliadau yn uchel cyn y gem yn erbyn Bosnia wrth i’r genedl edrych yn eiddgar ymlaen i sicrhau pwynt o leiaf yn Zenica i hawlio ei lle ym Mhencampwriaethau Ewrop. 

 

Roeddem o fewn hyd braich at gyrraedd y graul sancteiddiolaf ond roedd y cefnogwyr yn gwrthod meddwl am y peth tan oedd hynny wedi’i sicrhau yn bendant - fe roedd nosweithiau anffodus y gorffennol wedi serio ar gof ffans Cymru.  Dyma gem yn llawn tensiwn wrth i’’r 700 o Gymry a ddaeth i Bosnia fyw mewn gobaith. 

Ond bron at ddiwedd y gem, fe sgoriodd Bosnia ddwy, gan daflu dwr oer ar yr holl ddisgwyliadau.

 

Fe orffennodd y gem gyda'r cefnogwyr yn ddigalon. Ond mewn ennyd, daeth Cyprus i’r bwlch a churo Israel, ac  fe drodd y siomedigaeth o golli yn erbyn Bosnia yn orfoledd anhygoel wrth i’r byd glywed y newyddion fod Cymru o’r diwedd wedi sichrau ei lle ym mhencampwriaeth Ewrop, gan greu hanes fel y tim a olynodd gewri 1958. Bydd yna ddathliad anferth yn Stadiwm Caerdydd yn erbyn Andorra nos 'fory. 

 

Llongyfarchiadau i’r rheolwr Chris Coleman a’r is-reolwr Osian Roborts a gweddill chwaraewyr Cymru.

 

Wyth olaf

 

Tra fod y tim pel-droed wedi creu hanes, roedd tim rygbi Cymru wedi colli o drwch blewyn hefyd yn erbyn Awstralia. Ond mae’r gobeithion yn uchel ar gyfer rowndiau’r wyth olaf, wrth iddynt wynebu De Affrica Ddydd Sadwrn. Cafodd De Affrica eu curo gan Siapan mewn gem gorfforol tu hwnt yn y grwp ac mae gan Gymru hefyd gyfle i fynd a’r maen i’r wal a sicrhau lle yn y rownd gyn-derfynol. 

 

Pob lwc i dim y belgron yn erbyn Andorra a’r tim rygbi yn erbyn De Affrica.