Cymru yn cofio'r Holocost

18/01/2016

Categori: Addysg, Gwleidyddiaeth, Newyddion

Fe gyhoeddwyd y bydd Seremoni Goffa Genedlaethol Cymru ar gyfer Diwrnod Cofio'r Holocost yn cael ei gynnal yn Eglwys Gadeiriol Llandaf ddydd Mercher nesaf. 

 

Mae Diwrnod Cofio'r Holocost yn ddiwrnod coffau rhyngwladol ar gyfer dioddefwyr yr Holocost a hil-laddiad arall. Mae’r diwrnod yn anrhydeddu’r goroeswyr ac yn coffau’r sawl a fu farw. Mae hefyd yn gyfle i’r gymdeithas ystyried sut rydym yn byw heddiw.

 

Cynhelir y digwyddiad rhyng-ffydd ar y cyd gan Gyngor Dinas Caerdydd a Llywodraeth Cymru.   Bydd arweinydd Cyngor Dinas Caerdydd, y Cynghorydd Phil Bale a Phrif Weinidog Cymru, y Gwir Anrhydeddus Carwyn Jones a’r Gwir  Anrhydeddus Arglwydd Faer Caerdydd, y Cynghorydd David Walker yn bresennol.

 

Bob blwyddyn bydd gan Ddiwrnod Cofio'r Holocost thema a ddefnyddir ledled y DU. Thema eleni yw: 'Paid Sefyll a Goddef'.

 

Mae gan Gaerdydd a Chymru draddodiad balch o gynnig lloches a chartref i bobl sydd wedi ffoi rhyfel ac erledigaeth – dydyn ni ddim yn sefyll a goddef.

 

Bydd dau ddisgybl o Ysgol Gyfun Gymraeg Plasmawr yn siarad yn y digwyddiad.  Bu Emma Newton a Miriam Davies yn rhan o’r project ‘Gwersi gan Auschwitz’ eleni a buon nhw yn y gwersyll fel rhan o’r cynllun parhaus gan Ymddiriedolaeth Addysg yr Holocost.

 

Bydd Ron Jones, a oroesodd y rhyfel, yn siarad am ei brofiad mewn gwersyll carcharorion rhyfel a oedd y drws nesaf i wersyll difa Auschwitz-Birkenau .  Mae Ron, sy’n 94 mlwydd oed, yn credu y bu i gynghrair bêl-droed a ganiataodd ceidwaid y gwersyll helpu achub ei fywyd.

 

Bydd Howard Tucker yn trafod ei brofiadau fel Ymchwilydd Troseddau Rhyfel yn Nhribiwnlys Troseddau Rhyngwladol y Cenhedloedd Unedig yn yr Haag.  Am 8 mlynedd, bu Howard yn arwain cyrch yn Sarajevo, a helpodd ddod ag ugain o filwyr ac arweinwyr seneddol a milwrol, a oedd yn euog o droseddau rhyfel a hil-laddiad, o flaen eu gwell.

 

Bydd seremoni goleuo canhwyllau yn cael ei chynnal er cof am ddioddefwyr yr hil-laddiad.

 

Dywedodd Arweinydd Cyngor Dinas Caerdydd, y Cynghorydd Phil Bale:  “Mae digwyddiadau trasig yr Holocost a hil-laddiad arall yn dwyn eu heffaith ar ein hanes i gyd ac mae’n hollbwysig ein bod yn anrhydeddu’r goroeswyr ac yn cofio’r sawl a fu farw fel bod y cenedlaethau i ddod yn dysgu o gamgymeriadau'r gorffennol."

 

Erledigaeth

 Dywedodd Prif Weinidog Cymru, Carwyn Jones:  “Mae Diwrnod Cofio'r Holocost yn rhoi cyfle i ni gofio’r rhai a fu farw oherwydd erledigaeth y Natsïaid, yn yr Holocost ac mewn hil-laddiad arall. Rydym yn ffodus o fod yn byw mewn cymdeithas oddefgar a chyfiawn, ac rwy’n falch bod Cymru’n parhau i gynnig cartref a diogelwch i bobl sydd wedi dianc erledigaeth.”

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.cymru