Cymrodoriaeth i dad a merch a seren opera

13/07/2016

Categori: Addysg, Celfyddydau, Cerddoriaeth, Newyddion

Cafodd seren opera fyd-enwog a thad a merch adnabyddus eu hanrhydeddu gyda Chymrodoriaeth ym Mhrifysgol Bangor heddiw.

Bu Elin Manahan-Thomas, cantores soprano a ystyrir yn soprano gorau ei chenhedlaeth gwledydd Prydain yn derbyn Cymrodoriaeth er Anrhydedd am wasanaeth i gerddoriaeth. 

 

Hefyd yn derbyn Cymrodoriaethau er Anrhydedd  yn ystod yr un seremoni oedd y tad a’r ferch J.O. Roberts a Nia Roberts. Roedd Nia, sydd yn gyflwynwraig gyfarwydd iawn ar S4C,  yn derbyn Cymrodoriaeth am ei chyfraniad i faes darlledu a’i thad, J.O. Roberts am wasanaeth i fyd y ddrama. Bu’n actor adnabyddus ar lwyfan a sgrin fel amatur ac yna fel actor proffesiynol ar ôl iddo ymddeol yn gynnar o’r Coleg Normal.

 

Gosod esiamplDywedodd Athro John G Hughes, Is-ganghellor y Brifysgol, “Rydym yn ymfalchïo yn llwyddiannau ein holl raddedigion, ac yn eu dathlu, yn enwedig y rhai hynny sydd yn graddio eleni. Mae cynnal seremonïau graddio hefyd yn gyfle i ni ymfalchïo yn llwyddiant eraill o’n cymuned neu i anrhydeddu y rhai hynny sydd â pherthynas agos â’r Brifysgol. Mae eu llwyddiant yn gosod esiampl wych i’n myfyrwyr o’r hyn a ellir ei gyflawni.”

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.cymru