Cymdeithas Bêl-droed Cymru yn cefnogi cerddoriaeth Gymraeg

09/02/2018

Categori: Cerddoriaeth, Chwaraeon, Hamdden, Newyddion

Mae Cymdeithas Bêl-droed Cymru a Horizons/Gorwelion wedi cyhoeddi partneriaeth newydd i helpu hyrwyddo cerddoriaeth Gymraeg ar sianeli CBDC.

Mae CBDC yn bwriadu cefnogi artistiaid Cymraeg newydd drwy hyrwyddo eu cerddoriaeth ar FAWTV, trwy sianeli cyfryngau cymdeithasol ac mewn digwyddiadau. Mae’r bartneriaeth yn galluogi cerddoriaeth Horizons/Gorwelion i gael ei ddefnyddio fel rhan o gynnwys CBDC ac felly’n darparu cyfle cyffrous i arddangos artistiaid ifanc Cymru i’r byd ac i gynulleidfaoedd newydd.

 

Cynllun yw Horizons/Gorwelion sy’n helpu i ddatblygu cerddoriaeth gyfoes newydd, annibynnol yng Nghymru. Ers sefydlu’r cynllun yn 2014, mae Gorwelion wedi cefnogi dros 135 o artistiaid o dros 50 tref ac 20 sir ledled Cymru. O’r amrywiaeth helaeth o gerddoriaeth, mae Gorwelion yn cefnogi artistiaid i ddefnyddio amser stiwdio, ffotograffiaeth a gwaith celf, offer, cyfleoedd hyrwyddo, cynhyrchu fideo a chostau teithio.

 

Dywedodd DJ Radio BBC a Rheolwr Prosiect Horizons/Gorwelion Bethan Elfyn “Mae’n wych bod CBDC yn gweithio gyda ni er mwyn cefnogi cerddoriaeth newydd. Mae’r tîm pêl-droed wedi ysbrydoli’r wlad yn ddiweddar ac mae eu hymroddiad i ddiwylliant Cymru wedi bod yn ardderchog. Bydd hi’n gyfle gwych i gyflwyno cerddoriaeth Cymraeg newydd i gynulleidfaoedd newydd trwy CBDC.”

 

Cafodd Cymdeithas Bêl-droed Cymru, trydedd Gymdeithas Bêl-droed hynaf y byd, ei sefydlu yn 1876. Mae CBDC wedi mwynhau llwyddiant diweddar gyda thîm y Dynion yn cyrraedd rownd gynderfynol twrnamaint Ewro 2016 ac mae tîm y Merched ar hyn o bryd yn ddiguro yn eu hymgyrch ragbrofol ar gyfer cyrraedd Cwpan y Byd am y tro cyntaf yn eu hanes.

 

Dywedodd llefarydd ar ran CBDC: “Mae cerddoriaeth yn chwarae rhan bwysig yn niwylliant ac etifeddiaeth Cymru. Mae Hen Wlad Fy Nhadau yn llwyddo i roi ias lawr asgwrn cefn unrhyw un sy’n canu neu wrando ar yr anthem ac mae’n parhau’n arf pwerus yn ein gemau rhyngwladol.”

 

“Dydd Miwsig Cymru yw’r diwrnod perffaith i ni lansio’r bartneriaeth gyda Horizons/Gorwelion wrth i ni gyflwyno cerddoriaeth Gymraeg newydd i’r Wal Goch (cefnogwyr pêl-droed Cymru) ac i gefnogwyr pêl-droed ledled y byd.”

Mae’r bartneriaeth yn dechrau ddydd Gwener ar #DyddMiwsigCymru (ymgyrch dros y wlad i hyrwyddo cerddoriaeth Gymraeg) gyda’r CBDC yn lansio fideo ar eu sianeli cyfryngau cymdeithasol sydd yn cynnwys y canwr a’r cynhyrchydd cerddoriaeth o Aberfan, Eadyth Crawford.

 

Bydd Eadyth hefyd yn ymuno â Horizons/Gorwelion yn fyw ddydd Gwener mewn gig i dros 2,000 o fyfyrwyr ar gampws Gorseinon, Coleg y Gŵyr Abertawe fel rhan o ddigwyddiad drwy’r dydd mewn 4 lleoliad i’r BBC, wedi’i arwain gan Goldie Lookin’ Chain.

 

 

Diwrnod enfawr

 

Dywedodd Eadyth “Rwy’n gyffrous iawn fod fy ngherddoriaeth yn rhan o’r fideo gyntaf i ddod allan gan Horizons/Gorwelion a CBDC – ar ddiwrnod enfawr i gerddoriaeth o Gymru.”

 

Dilynwch tudalennau Twitter swyddogol (@FAWales ac @Cymru) a sianeli cyfryngau cymdeithasol eraill CBDC ar gyfer y gerddoriaeth ddiweddaraf gan Horizons/Gorwelion a dilynwch Horizons/Gorwelion @horizonscymru am y diweddaraf o #DyddMiwsigCymru a’r byd cerddoriaeth yng Nghymru