Cymanfa yn trafod ffyrdd o gynnwys mewnfudwyr

03/11/2015

Categori: Addysg, Gwleidyddiaeth, Iaith, Newyddion

Cynhaliwyd Cymanfa ‘Neud Gwa’niaeth' yn Theatr Felin-fach yn ddiweddar dan arweiniad y newyddiadurwraig Hanna Hopwood, a fu’n trafod ffyrdd i gynnwys mewnfudwyr o fewn y diwylliant Cymraeg a chynnal blaengarwch y Gymraeg i rannu eu syniadau. 

 

Dywedodd yr Aelod Cynulliad dros Geredigion, Elin Jones a oedd yn annerch y gymanfa "Dwi’n annerch neu’n cadeirio cyfarfodydd ar hyd a lled Ceredigion. Yn y rhan fwyaf ohonynt mae cymaint os nad mwy o bobol di-Gymraeg yn bresennol. Gan fwyaf, dwi’n gweld yr arfer o siarad y ddwy iaith drwy’r trwch yn ffordd effeithiol o gynnal Cymreictod a lleihau’r tyndra sy’n gallu codi o dro i dro."

 

Dywedodd Euros Lewis, Ysgrifennydd  Byd Beca "Swyddogaeth fod posib cryfhau cymdogaethau trwy ewyllys y bobl,  fel yr eglurodd, ‘byd Beca yw bod yn gyfrwng i newid pethe o fewn cymdogaethau’r Gymraeg. Mae cynnyrch y Gymanfa yn enghraifft dda o’r modd y gallwn gryfhau ein cymdogaethau trwy gyfrwng ein gwybodaeth, creadigrwydd ac ewyllys ein hunain. Swyddogaeth syml ond holl bwysig Byd Beca yw darlledu hynny – hynny yw, eu rhannu’n eang."

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.cymru