Cyhoeddi ysgrifau athronydd o Gymro

21/07/2016

Categori: Addysg, Llenyddiaeth, Newyddion

Fe gyhoeddir y bumed gyfrol yn y gyfres Astudiaethau Athronyddol gan Wasg Y Lolfa yr wythnos hon.

Detholiad yw Dirfodaeth, Cristnogaeth a’r Bywyd Da a Christnogaeth gan John Heywood Thomas, awdur a enillodd fri rhyngwladol am ei waith.

 

Mae John Heywood Thomas yn ffigwr adnabyddus a dylanwadol sydd wedi cyhoeddi nifer o lyfrau pwysig ym maes diwinyddiaeth. Caiff rhai o’i ysgrifau eu cyhoeddi am y tro cyntaf erioed yn y gyfrol hon. Ynddi, mae John Heywood Thomas yn trafod meddylwyr y bu eu gwaith yn ddylanwad mor ffurfiannol ar grefydd a diwylliant ein cyfnod – meddylwyr megis Kierkegaard, Heidegger, Sartre a Tillich.

 

Trafodir themâu mawr y Dirfodwyr megis rhyddid, byw a marw yn ogystal â perthynas hanes crefydd ac athroniaeth crefydd. Ym maes diwinyddiaeth ceir ymdriniaeth o bynciau megis myth a symbol mewn crefydd a’r ymchwil am ddiwinyddiaeth fyd-eang.

 

Parch mawr

 

"Caiff gwaith John Heywood Thomas ar y Dirfodwyr barch mawr gan athronwyr a diwinyddion ar raddfa rhyngwladol." meddai E Gwyn Matthews, un o olygyddion y gyfrol.

 

"Mater o falchder i ni yn Urdd y Graddedigion yw mai Cymro Cymraeg ydyw, a’i fod yntau wedi bod yn falch i gyhoeddi gwaith yn y Gymraeg. Erbyn hyn mae wedi cyrraedd ei nawdegau ac awydd mawr arno ef a ninnau i weld cyhoeddi peth o’i waith Cymraeg mewn ffurf hygyrch i gynulleidfa ehangach," meddai.

 

Mae Densil Morgan yn athro diwinyddiaeth ym Mhrifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant ac yn aelod o Fwrdd Academaidd y Coleg Cymraeg Cenedlaethol a Chadeirydd y Panel Hanes, Astudiaethau Crefyddol a Diwinyddiaeth. Mae hefyd yn olygydd ar gyfnodolynY Traethodydd.

 

Mae E. Gwynn Matthews yn llywydd ar Adran Athronyddol Graddedigion Prifysgol Cymru ac yn aelod o Banel Athroniaeth y Coleg Cymraeg Cenedlaethol. Bu’n olygydd hefyd ar Hawliau Iaith: Cyfrol Deyrnged Merêd (2015, Y Lolfa) ac Y Drwg, y Da a’r Duwiol(2014, Y Lolfa).

 

Bydd y gyfrol yn cael ei lansio am 12 o’r gloch ym Mhabell Prifysgol Cymru ar y 5ed o Awst ar faes Eisteddfod Genedlaethol Sir Fynwy a’r Cyffiniau yng nghwmni E. Gwynn Matthews, D. Densil Morgan, Robert Pope a John Heywood Thomas.

 

Mae Dirfodaeth, Cristnogaeth a’r Bywyd Da - Detholiad o Ysgrifau John Heywood Thomas gan D. Densil Morgan a E. Gwynn Matthews (gol.) ar gael nawr.

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.cymru