Cyhoeddi rhifyn newydd o feibl cig coch Cymru

29/07/2020

Categori: Amaethyddiaeth, Bwyd, Newyddion

Mae Hybu Cig Cymru wedi lansio’r rhifyn diweddaraf o’i ‘Llyfr Bach o Ffeithiau am Gig’, yr arolwg blynyddol o ffeithiau, ffigurau a thueddiadau yn niwydiannau defaid, gwartheg a moch Cymru.

Ymhlith y ffigurau arwyddocaol yn y rhifyn hwn oedd fod cynhyrchiant cig coch Cymru werth tua £690 miliwn yn 2018, o’i gymharu â £677 miliwn y flwyddyn flaenorol.

 

Yn 2019, roedd cyfanswm trwybwn gwartheg a lloi yn lladd-dai Cymru yn 147,600 pen, gyda chyfanswm cynhyrchiant cig eidion yn 42,900 tunnell sydd i fyny o 40,000 y flwyddyn flaenorol. Roedd trwybwn defaid ac ŵyn yn 3.3 miliwn pen, gyda chyfanswm y cynhyrchiant yn 63,400 tunnell (o’i gymharu â 60,800 yn 2018).

 

Ffrainc oedd y cyrchfan mwyaf ar gyfer allforion cig oen unwaith eto, tra fod masnach gyda’r Almaen yn cynyddu ac mae’r wlad nawr yn glir yn yr ail safle. Aeth y rhan fwyaf o allforion cig oen ac eidion i Ewrop, er fod masnach hefyd â thirigaethau megis Dwyrain Asia, y Dwyrain Canol a Chanada.

 

Mae’r Llyfr Bach hefyd yn cynnwys gwybodaeth ar ba fath o gigoedd y mae cwsmeriaid ym Mhrydain yn ei ddefnyddio, ac o ble y maent yn ei brynu, yn ogystal â mesurau allweddol i’r diwydiant fel dosbarthiad carcasau.

 

Lansio'n rhithiol

 

Yn ôl Dadansoddwr Data HCC Glesni Phillips; “Ry’n ni fel arfer yn lansio’n Llyfr Bach o Ffeithiau am Gig yn y Sioe Frenhinol, fel bod ffermwyr a rhanddeiliaid eraill yn medru cael golwg ar yr ystadegau diweddaraf.
“Wrth gwrs, eleni dydy hynny ddim yn bosib, felly ry’n ni’n ei lansio’n rhithiol ac mae’r cyfan ar gael ar ein gwefan.

 

“Y stori tu ôl i’r ystadegau yw, er gwaetha’r ansicrwydd gyda Brexit ac nawr wrth gwrs COVID-19, mae’r sector cig coch o bwys canolog i’r economi Gymreig. Mae’n asgwrn cefn i gymunedau gwledig, ac hefyd yn cyflogi miloedd mewn marchnadoedd, prosesu bwyd, a’r gadwyn gyflenwi ehangach, yn ogystal â chefnogi brandiau sy’n symbolau cryf o gynnyrch gorau Cymru ar draws y byd.”

 

Mae’r Llyfr Bach o Ffeithiau am Gig ar gael yma