Cyhoeddi rhestr fer Ysgoloriaeth Bryn Terfel

Yn dilyn y cystadlu ar lwyfan yr Eisteddfod dydd Sadwrn 2 Mehefin 2018, mae panel o bump beirniad wedi dewis y chwe cystadleuydd mwyaf addawol o fewn y categori oedran hŷn o dan 25 oed, i ymgeisio am Ysgoloriaeth Urdd Gobaith Cymru Bryn Terfel 2018 ym mis Hydref.

Y chwech  fydd yn cystadlu eleni fydd: Glain Rhys – Aelwyd Penllyn, Rhanbarth Meirionnydd; Celyn Cartwright – Canolfan Berfformio Cymru, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro; Epsie Thompson – Aelod o du allan i Gymru; Emyr Lloyd Jones – Aelod unigol Cylch Arfon, Rhanbarth Eryri; Elwyn Siôn Williams – Ysgol Gyfun Glantaf, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro; Jodi Bird  - Aelod o du allan i Gymru. 

 

Owain Sion, Iwan Llywelyn, Lowri Walton, Rhian Roberts a Sioned Gwen oedd ar y panel dewis. 

 

Gwobr gwerth £4,000

 

Cynhelir yr Ysgoloriaeth eleni ar nos Wener 12 Hydref ym Mhafiliwn Llandrindod, gyda’r tocynnau ar werth ddiwedd Mehefin.  Yn ogystal â’r clod o ennill yr Ysgoloriaeth arbennig hon, bydd yr enillydd hefyd yn cael gwobr  ariannol o £4,000 i’w defnyddioer mwyn datblygu eu talent i’r dyfodol. Wedi ei sefydlu yn ol yn 1999, nod y wobr yw meithrin talent rhai o berfformwyr ifanc gorau Cymru. Yn ogystal â’r wobr ariannol,mae’r Ysgoloriaeth hefyd yn cysylltu enw’r enillydd gyda’r canwr enwog Bryn Terfel, sy’n gefnogol iawn i ddatblygu talent newyddyng  Nghymru. 

 

Dywedodd y panel, “Bu'n ddiwrnod llawn trafod, ond mae pawb yn gytûn ac yn hapus gyda’r criw o bobl ifanc sydd gennym argyfer creu cystadleuaeth wefreiddiol yn hwyrach yn y flwyddyn. Roedd cystadleuwyr talentog tu hwnt gennym ar y llwyfan eleni ac rydym nawr yn edrych ymlaen at weld mwy gan y chwech yma ac iddynt gael rhoi eu stamp eu hunain ar y perfformiadau fis Hydref."