Cyhoeddi rhestr fer albwm y flwyddyn

07/07/2016

Categori: Cerddoriaeth, Hamdden, Iaith, Newyddion

Cyhoeddwyd rhestr fer Gwobr Albwm Cymraeg y Flwyddyn, a gyflwynir yn Eisteddfod Genedlaethol Sir Fynwy a’r Cyffiniau ymhen y mis.

Bwriad y wobr yw dathlu pob math o gerddoriaeth Gymraeg sy’n cael ei ryddhau yng Nghymru ar hyn o bryd, ac unwaith eto eleni, mae cymysgedd eclectig o gynnyrch ac artistiaid wedi cyrraedd y rhestr fer.  Y cyfnod dan sylw eleni oedd 1 Mawrth 2015 hyd at ddiwedd Ebrill 2016.

 

Bu rheithgor o unigolion sy’n rhan o’r diwydiant cerddoriaeth yn dewis a dethol eu hoff gynnyrch, gan bleidleisio am eu ffefrynnau ar ddiwedd y broses.  Bydd y beirniaid yn dod ynghyd yn ystod yr Eisteddfod eleni er mwyn dewis enillydd.

 

Y deg albwm a ddaeth i’r brig oedd:

·         9 Bach - Anian

·         Alun Gaffey

·         Band Pres Llareggub - Mwng

·         Brython Shag

·         Calan - Dinas

·         Cowbois Rhos Botwnnog - IV

·         Datblygu - Porwr Trallod

·         Plu - Tir a Golau

·         Swnami

·         Yucatan - Uwch Gopa’r Mynydd

 

Wrth gyhoeddi’r rhestr dywedodd un o drefnwyr y wobr, Guto Brychan, “Mae’n braf iawn gweld cymaint o amrywiaeth ar restr fer Gwobr Albwm Cymraeg y Flwyddyn unwaith eto eleni.  Bydd yn ddiddorol gweld beth fydd barn y beirniaid yn ystod wythnos yr Eisteddfod."

 

Ychwanegodd, “Dyma’r trydydd tro i ni gyflwyno Albwm Cymraeg y Flwyddyn, ac mae’n bwysig bod yr Eisteddfod yn rhoi sylw haeddiannol i gerddoriaeth sydd wedi’i recordio neu’i greu’n ddiweddar.  Mae’n braf gweld nifer o artistiaid gwahanol ar y rhestr fer eleni, ac rwy’n sicr y cawn enillydd haeddiannol unwaith eto eleni.”

 

Gwenno

 

Daeth Gwenno Saunders i’r brig y llynedd, gyda’i halbwm cysyniadol, ‘Y Dydd Olaf’, gan ennyn canmoliaeth fawr gan y rheithgor a’r beirniaid.  Ers hynny, mae Gwenno wedi ennill Gwobr y Welsh Music Prize a’r albwm wedi derbyn adolygiadau ardderchog yng Nghymru a thu hwnt.

 

Cyhoeddir enw’r enillydd mewn digwyddiad arbennig yng Nghaffi Maes B ar faes yr Eisteddfod, ddydd Gwener 5 Awst am 14.00.

 

Bydd yr enillydd yn derbyn tlws wedi’i gomisiynu’r arbennig ar gyfer yr achlysur gan Ann Catrin Evans.

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.cymru