Cyhoeddi rhaglen ddathliadau Roald Dahl

07/07/2015

Categori: Celfyddydau, Llenyddiaeth, Newyddion

Lansiwyd rhaglen o ddigwyddiadau ddoe a fydd yn dathlu canmlwyddiant Roald Dahl, yr awdur o Gymru yn 2016.

 

Cafodd  y cyhoeddiad ei wneud yn yr Eglwys Norwyeg, ble y cafodd Roald Dahl ei fedyddio, ac a fu’n agos at galon yr awdur erioed sy’n brosiect ar y cyd rhwng Llywodraeth Cymru, Theatr Genedlaethol Cymru, Canolfan Mileniwm Cymru a Llenyddiaeth Cymru 

 

Mae dathliadau Roald Dahl 100 yn cyd-fynd â blwyddyn ‘Cymru: Blwyddyn Antur’ yn 2016, ac roedd Roald Dahl ei hun yn hoff o antur – fel plentyn a’i ddrygioni yn y siop losin leol, neu fel peilot ifanc yn ystod yr Ail Ryfel Byd. Mae sôn hefyd ei fod yn ysbïwr fel James Bond! Wrth ysgrifennu ar gyfer plant, byddai Roald Dahl yn mynd â’i gymeriadau a’i ddarllenwyr ar gyfres o anturiaethau bythgofiadwy – gan gynnwys taith gofiadwy James ar draws yr iwerydd mewn eirinen wlanog enfawr, taith Charlie drwy Ffatri Siocled Willy Wonka a theithiau Sophie â’r Cawr Mawr Cyfeillgar.

 

Perfformiadau

 

Yn ystod 2016, bydd Rhaglen Cymru yn cynnwys Dinas yr Annisgwyl, perfformiadau ledled y ddinas yn dathlu popeth sy’n gysylltiedig â Dahl, wedi’i gynhyrchu gan Theatr Genedlaethol Cymru a Chanolfan Mileniwm Cymru, a rhaglen o ddigwyddiadau allanol gan Llenyddiaeth Cymru, yn mynd â Roald Dahl a’i gymeriadau ar daith. Bydd gwaith Roald Dahl yn cael ei ddathlu hefyd drwy arddangosfa o luniau gan Quentin Blake a hefyd ar Ddiwrnod y Llyfr.

 

Dywedodd Ken Skates, y Dirprwy Weinidog Diwylliant, “Dylai dathliadau canmlwyddiant Roald Dahl yn 2016 fod yn dipyn o antur – yng ngeiriau Willy Wonka, ‘Mae llawer o bethau gwych ar y gweill!  Bydd rhaglen Roald Dahl 100 yn ychwanegu llawer at y Flwyddyn Antur. Bydd canmlwyddiant Roald Dahl yn cael ei ddathlu ledled y byd mewn nifer o wahanol ffyrdd – o ryddhau addasiad Steven Spielberg o ‘The BFG’ ledled y byd, i ddathliadau blynyddol Diwrnod Roald Dahl ym mis Medi, a bydd Cymru’n chwarae rhan ganolog yn y dathliadau byd-eang i adeiladu ar lwyddiant cenedlaethol a rhyngwladol Gwyl 100 Dylan Thomas. Mewn ffordd, mae’r dathliadau’n cael eu trosglwyddo o Dylan i Dahl."

Ychwanegodd, “Roedd Roald Dahl yn hoff o drafod antur drwy gydol ei fywyd, ond wrth ddathlu ei Ganmlwyddiant, rydym yn dathlu ei allu unigryw i fynd â phlant ac oedolion ar anturiaethau trwy ei allu i adrodd storïau.”

 

ŵyr i Roald Dahl

 

Un o’r rhai a oedd yn siarad yn y lansiad oedd Rheolwr-gyfarwyddwr Ystad Lenyddol Roald Dahl, ac ŵyr i Roald Dahl, Luke Kelly. Roedd Felicity Dahl, gweddw Roald Dahl yno hefyd. Meddai Luke Kelly: “Mae’n wych clywed heddiw am yr holl gynlluniau cyffrous yng Nghaerdydd yn ogystal â ledled Cymru ar gyfer 2016. Byddai fy nhaid wedi bod yn falch iawn o’r gweithgarwch amrywiol yma, fel wyf innau.”

Yn ogystal â’r plant ysgol lleol, manteisiodd Luke a Felicity ar y cyfle i ddadorchuddio logo swyddogol Roald Dahl 100 ar ffurf baner, a fydd yn hedfan ar Ganolfan Gelfyddydau yr Eglwys Norwyeg yn 2016."

 

Dinas yr Annisgwyl

 

Un o uchafbwyntiau’r rhaglen fydd ‘Dinas yr Annisgwyl’ fydd yn digwydd yng Nghaerdydd ym mis Medi 2016, sef dathliad ledled y ddinas o Fyd Roald Dahl. Wedi’i gynhyrchu ar y cyd gan Theatr Genedlaethol Cymru a Chanolfan Mileniwm Cymru, a’i gyfarwyddo gan Nigel Jamieson, cyfarwyddwr seremoni agoriadol y Gemau Olympaidd yn Sydney, bydd y digwyddiadau yn cynnwys theatr mewn safle penodol, arddangosfeydd mawr, cynyrchiadau theatrig llai a chomisiynau celf gan artistiaid o Gymru. Felly pwy a ŵyr ble a sut y gwelwch Grocodeil Enfawr, Eirinen Wlanog fawr, neu Mr Llwynog o amgylch y ddinas!

 

Cyd-gynhyrchiad

 

Meddai John McGrath, Theatr Genedlaethol Cymru a Graeme Farrow, Canolfan Mileniwm Cymru: “Rydym yn falch iawn y bydd y cyd-gynhyrchiad cyntaf mawr rhwng Canolfan Mileniwm Cymru a Theatr Genedlaethol Cymru yn ymateb mewn ffordd mor unigryw i fyd stori orau Caerdydd. Mae y ddau gwmni wedi arfer creu cynyrchiadau mawr, hynod, ond gyda Dinas yr Annisgwyl, byddwn ar y llwyfan mwyaf erioed – dinas Caerdydd gyfan. Byddwn yn trawsnewid rhai o leoliadau amlycaf Caerdydd – trwy lygaid Roald Dahl – a byddwch yn cyfarfod rhai o’ch hoff gymeriadau yn y ffyrdd mwyaf annisgwyl! Wedi’r cyfan, fel y dywedodd Dahl ‘mae’r cyfrinachau gorau bob amser yn y lleoedd mwyaf annisgwyl.”

 

Un ohonom ni

 

Dywedodd Prif Weithredwr Llenyddiaeth Cymru, Lleucu Siencyn: “Mae plant ac oedolion ledled y byd yn caru Roald Dahl, ond nid yw nifer ohonynt yn ymwybodol iddo gael ei eni yng Nghaerdydd, a’i fod yn un ohonom ni. Yn 2016 rydym yn bwriadu dod â Dahl yn ôl i Gymru. Bydd Llenyddiaeth Cymru yn gweithio gyda chymunedau, grwpiau ieuenctid, gwyliau, sefydliadau celf a busnesau ledled y wlad i sicrhau bod y Canmlwyddiant yn cael ei ddathlu ymhob man ac y gall pawb ei fwynhau.”

 

Bydd arddangosfeydd newydd hefyd o waith Quentin Blake – prif ddarlunydd Roald Dahl - a dathliad ar Ddiwrnod y Llyfr, ble y bydd y gweithgarwch yn canolbwyntio ar weithgareddau penodol yn seiliedig ar storïau a chymeriadau Roald Dahl.