Cyhoeddi prosiect newydd cerddoriaeth i ferched

11/05/2018

Categori: Hamdden, Iaith, Newyddion

Heddiw, cyhoeddwyd manylion prosiect newydd, ‘Merched Yn Neud Gwallt ei Gilydd Miwsig’, sef gweithdy arbennig ar gyfer merched sy’n ymddiddori mewn cerddoriaeth.

Mae’r prosiect, sy’n cael ei drefnu gan Maes B, mewn cydweithrediad gyda Chlwb Ifor Bach, yn gyfle i ferched 16-25 oed drafod syniadau a meithrin sgiliau newydd, a’r nod yw ysbrydoli a dod a thalent newydd i lwyfannau cerddoriaeth Cymru. 

 

Meddai Guto Brychan, trefnydd Maes B “Mae ‘na bryder ers peth amser bod prinder merched yn y sîn, ac roedden ni ym Maes B yn teimlo bod angen cymryd camau i newid hyn.

 

“Dyma’r digwyddiad cyntaf o’i fath, a’r bwriad yw ceisio cynyddu'r nifer o artistiaid a bandiau benywaidd sydd ar gael i chwarae ar lwyfannau Cymru, ac ysbrydoli merched ifanc i fynd ati i gael yr hyder i ddilyn ôl traed bandiau gwych y sîn, fel Serol Serol ac Adwaith, a dechrau bandiau’u hunain”.

 

Ond nid rhywbeth Cymraeg a Chymreig yn unig yw hyn.  Mae rhai o wyliau mwyaf y DU yn cydweithio i geisio cael cydraddoldeb yn eu line ups, ac roedd yn bwnc llosg yng nghynhadledd ddiweddaraf yr AIF (Association of Independent Festivals).

 

Bydd y gweithdai yn cael eu harwain gan Heledd Watkins, Anya Bowcott a Elin Meredydd. Bydd Heledd, prif leisydd HMS Morris, yn cynnal sesiwn ar sut i fynd ati i ysgrifennu a recordio cerddoriaeth, gyda Anya Bowcott, DJ o ogledd Cymru sydd bellach yn byw yn Glasgow, yn cynnal gweithdy ar sut i DJio.

 

Os mai celf yw eich cryfder yn hytrach na cherddoriaeth, bydd yr artist a pherfformwraig Elin Meredydd yn cynnal gweithdy ar ochr gelfyddydol y sîn, gan gynnig cyngor ar sut i fynd ati i ddylunio posteri a chloriau albymau.

 

Mae Elan Evans, o Glwb Ifor Bach wedi bod yn rhan o drefniadau’r gweithdai. “Fel DJ a hyrwyddwr gigs, mae’n fraint cydweithio gyda Maes B i drefnu diwrnod i ddod â merched at ei gilydd i ddysgu mwy am sut i greu cerddoriaeth, DJio, cynnal gigs a dylunio posteri. Mae’n ddigwyddiad i bawb felly os oes ddiddordeb ‘da chi mewn cerddoriaeth, dewch draw i gwrdd ag eraill i ysbrydoli a rhannu syniadau am y sîn.”

 

Wyneb cyfarwydd

 

Mae Elan yn wyneb cyfarwydd yn y sîn fel DJ adnabyddus, ac nid dyma’r tro cyntaf iddi fod yn rhan o ddigwyddiad sy’n dathlu merched yn y SRG, gan iddi fod yn rhan o nosweithiau Femme yng Nghaerdydd a Chaerfyrddin.  “Rydw i wir yn falch i fod yn rhan o’r sesiynau arbennig yma yng Nghaerdydd a Chaernarfon. Mae prinder merched yn y sîn yma yng Nghymru a thu hwnt, ac mae hyn yn gyfle i geisio newid y sefyllfa.”

 

Felly os hoffech chi ddysgu mwy am sut i gynnal gigs, sut i fynd ati i recordio, DJio neu ddylunio posteri dewch draw i un o’r gweithdai. Mae’n gyfle arbennig i gyfarfod merched eraill sydd â’r un diddordebau, a chreu rhwydwaith o gysylltiadau defnyddiol ar gyfer y dyfodol.

 

Bydd y gweithdy cyntaf yn cael ei gynnal yng Nghlwb Ifor Bach, Caerdydd, ddydd Sadwrn 9 Mehefin, 10:00-17:00, a’r ail yn Galeri, Caernarfon, ddydd Sadwrn 23 Mehefin, 10:00-17:00.