Cyhoeddi partneriaeth rhwng Cadw a'r Gymdeithas Bêl-Droed

25/05/2021

Categori: Addysg, Celfyddydau, Chwaraeon, Hamdden, Iaith, Newyddion

Mae Cymdeithas Bêl-Droed Cymru a Cadw wedi cyhoeddi partneriaeth gyffrous a fydd yn cysylltu pencampwriaeth yr Ewros gyda hanes a diwylliant Cymru.

Fe gyhoeddwyd y bartneriaeth hon i gyd-fynd a'r ffaith y bydd tîm cenedlaethol dynion Cymru yn cystadlu ym mhencampwriaeth UEFA EURO 2020 fis nesaf. Cadw yw gwasanaeth amgylchedd hanesyddol Llywodraeth Cymru, sy'n gweithio ar gyfer amgylchedd hanesyddol hygyrch sydd wedi'i ddiogelu er budd cenedlaethau'r dyfodol.

 

Yn l y datganiad "Cyflawnir hyn drwy gyflawni prosiectau cadwraeth uchelgeisiol i sicrhau bod treftadaeth adeiledig y wlad yn parhau i gefnogi lles economaidd Cymru, a gweithio'n agos gyda phartneriaid o'r un anian ―fel Cymdeithas Bêl-droed Cymru ― i annog pobl Cymru a thu hwnt i goleddu a mwynhau safleoedd hanesyddol Cymru."

 

Mae'r Gymdeithas Bêl-droed  "yn gweld hanes a diwylliant Cymru, yn ogystal â’r iaith Gymraeg, yn rhan bwysig o’r a bwriad y bartneriaeth i godi ymwybyddiaeth amd hanes Cymru trwy annog cefnogwyr i ymweld â meysydd Cadw." Fel rhan o’r bartneriaeth, bydd gan Cymdeithas Bêl-Droed Cymru bresenoldeb ar safleoedd Cadw yn ystod yr haf, a bydd mwy o wybodaeth yn cael ei rhyddhau dros y diwrnodau nesaf.

 

Chwarae rhan allweddol

 

Bydd y bartneriaeth yn chwarae rhan allweddol ar gyfer cyhoeddiad carfan Cymru ar gyfer Pencampwriaeth UEFA EURO 2020. Bydd cefnogwyr yn medru gwylio’r cyhoeddiad yn fyw am 19:30 ar ddydd Sul Mai 30eg, gyda sioe fyw ar draws holl sianelu cymdeithasol Cymdeithas Bêl-Droed Cymru.