Cyhoeddi nofel newydd i blant yn trafod gorbryder

30/03/2021

Categori: Addysg, Iechyd, Llenyddiaeth, Newyddion

Mae nofel newydd i blant rhwng 9 a 12 oed wedi cael ei gyhoeddi gan Wasg Y Lolfa yn rhoi sylw i orbryder.

Mae Angylion Pryder yn addasiad gan Meinir Wyn Edwards o’r nofel Saesneg Worry Angels gan Sita Brahmachari.

 
Mae’r addasiad yn rhan o ymgyrch Darllen yn Well sydd wedi hen sefydlu erbyn hyn, ond dyma un o’r llyfrau cyntaf i’w cyhoeddi yn benodol ar gyfer plant 9-12 oed.
 
Meddai Meinir Wyn Edwards:
“Mae’n bwysig iawn cael llyfrau darllen i blant sy’n sôn am wahanol anhwylderau corfforol a meddyliol. Maent yn adnoddau pwysig nid yn unig i’r rhai sy’n dioddef, ac yn cael eu heffeithio’n uniongyrchol, ond i bawb, er mwyn i blant eraill ddysgu mwy am y cyflyrau. Mae Mia Mai yn dioddef o orbryder, ac mae stori Angylion Pryder yn ymdrin â hynny mewn modd sensitif ac emosiynol. Trwy ddod yn ffrindiau â Rima a’i theulu o ffoaduriaid o Syria, mae Mia’n dod i delerau â’i phryder ei hun ac yn dysgu sut i ddygymod â phethau fel mynd i’r ysgol a chwrdd â phobl newydd.”

 

Mae Mia Mai yn gorfod ymdopi â nifer o newidiadau yn ei bywyd, ac mae’n pryderu am bob peth – symud ysgol, ei rhieni yn gwahanu, symud tŷ, cwrdd â phobl newydd. Pan mae’n mynd am gyfnod i’r Tŷ Celf, cyn iddi ddechrau yn yr ysgol uwchradd newydd, mae’n cael cyfle i fod yn greadigol a dysgu sgiliau newydd trwy bobi cacennau, hau hadau a gwneud gwaith celf a chrefft fel yr angylion pryder allan o bapur. Ac mae wrth ei bodd pan mae merch newydd yn cyrraedd o Syria.

 

Lles plant


 
Dywedodd Helgard Krause, Prif Weithredwr Cyngor Llyfrau Cymru: "Mae lles plant yn bwysig bob amser, ond mae'r pandemig yma wedi gwneud i ni sylweddoli pa mor bwysig yw gwneud yn siŵr fod gan blant fynediad at adnoddau digidol a phrint maen nhw'n gallu ymddiried ynddyn nhw sy'n helpu i'w cefnogi nhw a'u galluogi nhw i siarad am eu teimladau. Mae'n hanfodol bod y sgyrsiau yma'n gallu digwydd yn iaith gyntaf y plentyn, a dyna pam ein bod ni yn y Cyngor Llyfrau yn falch o fod yn rhan o'r gwaith o gyfieithu'r llyfrau gwych yma."

 

“Bydd y Lolfa yn cyhoeddi ail nofel i’r arddegau drwy'r cynllun Darllen yn Well yn fuan, sef Gan Bwyll a Gwyddbwyll, addasiad Bethan Gwanas o Check Mates gan Stewart Foster,” meddai Meinir Wyn Edwards.

 

Mae Meinir Wyn Edwards yn gyn-athrawes ac yn gweithio fel golygydd gyda gwasg y Lolfa ers 14 mlynedd. Mae’n awdures ac yn addasydd profiadol, ac wedi cyhoeddi dros 40 o lyfrau erbyn hyn, gan gynnwys y gyfres Chwedlau Chwim / Welsh Folk Tales in a Flash a Chyfres Cyffro.