Cyhoeddi neges ewyllys da yr Urdd 2016

18/05/2016

Categori: Eisteddfod yr Urdd, Hamdden, Iaith, Newyddion

Canmlwyddiant y Rhyfel Byd Cyntaf oedd un ysgogiad i Neges Heddwch ac Ewyllys Da Urdd Gobaith Cymru a grëwyd gan ddisgyblion Ysgol Uwchradd Maes Garmon, Yr Wyddgrug eleni.

‘Dewis a Chydwybod’ yw teitl y Neges a baratowyd eleni, gyda chefnogaeth Bardd Plant Cymru, Anni Llŷn a phrosiect Cymru Dros Heddwch. Nod y bobl ifanc Sir Y Fflint yw rhannu delwedd  bod angen adeiladu wal o heddwch, lle mae pob bricsen yn cyfrif a’r weithred o adeiladu’r heddwch yn pwysleisio bod pob dewis yn cyfrif.

 

Mae’r 23 o ddisgyblion Ysgol Maes Garmon yn holi’r cwestiwn i weddill ieuenctid ledled y byd ‘Wyt ti am gyd-adeiladu efo ni?’

 

Yn ôl Anni Llŷn a fu’n gweithio gyda’r disgyblion i greu’r Neges mewn sesiynau creadigol arbennig nôl ym mis Hydref llynedd: “Mi wnaethon ni waith trafod ac ymchwil i ddewisiadau pobl mewn bywyd, ac edrych ar wrthwynebwyr cydwybodol adeg y Rhyfel Byd Cyntaf. Roedd y criw yn teimlo’n gryf bod heddwch hefyd yn ddewis.

“Wrth gael ‘brainstorm’ greadigol, daeth un o’r criw â’r ddelwedd o wal o heddwch i’r wyneb. Dyma ddatblygu ar y syniad i greu’r ddelwedd gref yn y Neges bod adeiladu wal yn golygu bod pob bricsen yn cyfrif, yn union fel y broses o sicrhau heddwch ledled y byd.”

 

Traddodiad blynyddol

 

Mae’r Neges Heddwch ac Ewyllys Da, a anfonwyd am y tro cyntaf ym 1922 gan y Parchedig Gwilym Davies o Gwm Rhymni, yn draddodiad blynyddol sy’n ysgogi ac yn ysbrydoli gweithgarwch dyngarol.

Cyfieithwyd y Neges i 27 o ieithoedd, gan gynnwys Saesneg, Sbaeneg, Manaweg a Chatalaneg ac am y tro cyntaf eleni, bydd poster o’r Neges ar gael mewn pum iaith hefyd, sef Cymraeg, Saesneg, Almaneg, Ffrangeg ac Arabeg

 

Cafodd y neges  ei ddarlledu’r neges yn ystod rhaglen Shân Cothi, ‘Bore Cothi’ heddiw.  Bydd y neges hefyd i’w chlywed a’i gweld ar raglen Heno (Tinopolis), S4C yr un diwrnod rhwng 7 a 7:30yh. Bydd hi ar gael i’w darllen a’i gwylio ar wefan yr Urdd.

 

Yn ôl Sioned Hughes, Prif Weithredwr yr Urdd: “Mae’r Neges Heddwch ac Ewyllys Da yn un o draddodiadau pwysica’r Urdd, sy’n rhoi cyfle i bobl ifanc Cymru estyn dwylo i bobl ifanc ym mhedwar ban byd. “Mae thema’r neges eleni, ‘Heddwch,’ yn parhau yn neges oesol ac amserol, gyda chymaint o bobl ledled y byd yn dioddef o dan orthrwm rhyfel, ffraeo a gwrthdaro."

 

“Wrth i ni gynnig cyfleoedd i’n pobl ifanc rannu profiadau a dysgu am sialensau pobl ifanc ledled y byd, mae’n gwneud iddynt sylweddoli yma yng Nghymru pa mor ffodus ydynt o fyw mewn cymdeithas wâr, heddychlon.”

 

Bydd Neges Heddwch ac Ewyllys Da yr Urdd i’w chlywed ar lwyfan Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd, Sir y Fflint 2016 brynhawn Mercher, Mehefin 1af. Cynhelir Eisteddfod yr Urdd eleni ar dir Ysgol Uwchradd y Fflint o’r 30 Mai i’r 4 Mehefin 2016.