Cyhoeddi manylion gig y pafiliwn

09/02/2017

Categori: Celfyddydau, Cerddoriaeth, Iaith, Newyddion

Ar noswaith #DyddMiwsigCymru sy’n digwydd fory, mae’r Eisteddfod Genedlaethol Cymru yn cyhoeddi manylion Gig y Pafiliwn 2017 fydd yn cael ei chynnal yn y Pafiliwn yn ystod Eisteddfod Ynys Môn.

Roedd Gig y Pafiliwn Eisteddfod Sir Fynwy a’r Cyffiniau’n ddigwyddiad hanesyddol a bythgofiadwy i’r rhai oedd yno.  Daeth cynulleidfa o dros 1,600 i fwynhau perfformiadau gan Yr Ods, Sŵnami a Candelas gyda cherddorfa broffesiynol ar lwyfan y Pafiliwn. 

Yn dilyn  llwyddiant y noson mae’r Eisteddfod yn cyhoeddi ‘Gig y Pafiliwn 2017’ i’w chynnal nos Iau, 10 Awst.  Bydd Cerddorfa'r Welsh Pops Orchestra yn dychwelyd unwaith eto a'r tro hwn yn rhannu llwyfan gyda Yws Gwynedd, Yr Eira, Alys Williams a’r band a Mr Phormula.

 

Huw Stephens fydd yn cyflwyno’r noson gydag Owain Llwyd yn arwain y gerddorfa.  

 

Dyweodd Owain Llwyd, “Dwi’n edrych ymlaen at gamu i lwyfan y Pafiliwn unwaith eto ac i arwain ar  noson sydd yn sicr yn mynd i fod ymhlith uchafbwyntiau Eisteddfod Ynys Môn. Mae’r bandiau sydd gyda ni eleni yn rai sydd yn sicr o apelio at ddilynwyr y Sin Roc Gymraeg a dwi’n edrych ymlaen at gydweithio gyda nhw.”

 

Torri tir newydd

 

Un arall sydd yn edrych ymlaen at y noson yw Elfed Roberts, Prif Weithredwr yr Eisteddfod, “Roedd Gig y Pafiliwn 2016 yn torri tir newydd i ni fel Eisteddfod.  Roedd yn brofiad gwefreiddiol i weld cynulleidfa o bob oed yn mwynhau bandiau Cymraeg yn y Pafiliwn.  Cawsom nifer o alwadau ar ôl yr Eisteddfod yn gofyn i ni gynnal noson debyg yn Ynys Môn felly roedd yn benderfyniad hawdd i’w wneud gyda Yws Gwynedd a’r band ac Yr Eira ar dop y rhestr o artistiaid i’w gwahodd. 

“Mae’r artistiaid arall hefyd yn sicr wedi gwneud argraff ac yn haeddu eu lle ar y noson.  Mae gan Alys lais arbennig iawn ac wrth gwrs mae cynnwys Mr Phormula fel rhan o’r noson yn sicr yn mynd i fod yn gyffrous.  Rwy’n siwr mai dyma’r tro cyntaf i ni gael hip hop ar lwyfan y Pafiliwn o’r blaen!”

 

Byddwn yn lansio’r gig mewn digwyddiad arbennig yn Spillers Records, Caerdydd ar Ddydd Miwsig Cymru, 10 Chwefror am 17:30 gydag Yr Eira yn perfformio set acwstig arbennig.

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.cymru