Cyhoeddi mai Osian Wyn Owen oedd Prifardd Eisteddfod T

29/05/2020

Categori: Eisteddfod yr Urdd, Newyddion

Heddiw ar ddiwrnod olaf yr Eisteddfod T gyntaf erioed, datgelwyd mai’r Prifardd eisteddfodol yw Osian Wyn Owen o’r Felinheli.

Mae’n wyneb cyfarwydd i’r Urdd gan mae fo oedd enillydd Cadair Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd, Brycheiniog a Maesyfed yn 2018. Mae gan Osian achos i ddathlu yr wythnos hon gan iddo hefyd ddod yn drydydd yng nghystadleuaeth y Prif Lenor ddoe. Mae hefyd yn un o’r ychydig rai i gyflawni’r ‘dwbl’ yn Eisteddfod Ryng-golegol Llanbedr Pont Steffan yn 2018 sef ennill y gadair a’r goron.

 

Yn wreiddiol o’r Felinheli, mae Osian bellach yn byw yn Nghaernarfon gyda’i ffrind a chyd-fardd Caryl Bryn a’r gath Grês Elin. Dylai fod yn graddio gyda gradd MA o Brifysgol Bangor fis Mehefin ond oherwydd yr amgylchiadau, gohiriwyd hyn.

 

Ysgrifennu a gwleidyddiaeth yw ei brif ddiddordebau, ac mae wedi mwynhau amser rhydd yn ystod y cyfnod diweddar i wylio hen ddarllediadau o etholiadau a refferenda gwleidyddol, ac yn ei eiriau ei hun “yn teimlo fel rêl nerd”! Yn ogystal â hynny, mae wedi bod yn mwynhau ymarferion rhithiol wythnosol Côr Dre!

 

Dysgu'r grefft

 

Ar hyn o bryd mae’n taflu ei hun i’w swydd newydd fel swyddog y wasg, ac yn mwynhau dysgu cynganeddu i ddosbarth rhithiol brwd iawn, a hynny wedi iddo yntau ddysgu’r grefft gan Gruffudd Antur a Rhys Iorwerth.

Yn ei feirniadaeth, meddai Aneirin Karadog: "Safai cerdd 'Clustog' am 'Y Beic' mas o'r darlleniad cyntaf, nid yn unig am ei fod yn destun gwahanol i weddill y cerddi ond hefyd am fod yma lais aeddfed a chrefftus oedd yn canu o'r galon ac yn llwyddo i gyffwrdd a'm calon i.

 

“Mewn cystadleuaeth uchel ei niferoedd a'i safon, mae 'Clustog' yn haeddu pob clod a ddaw gyda'r wobr."
Yn ail roedd Cristyn Rhydderch Davies o Gaerdydd ac yn drydydd roedd Lois Campbell o Gelli Aur, Caerfyrddin.
Mae Eisteddfod T wedi profi’n llwyddiant ysgubol gyda chynulleidfaoedd radio, teledu ac ar-lein yr wythnos hon. Ar ei diwrnod olaf o ddarlledu byw, bu llawer yn datgan eu gwerthfawrogiad o fenter yr Urdd ar y cyfryngau cymdeithasol.