Cyhoeddi llywydd newydd yr Urdd 2016

08/12/2015

Categori: Eisteddfod yr Urdd, Iaith, Newyddion

Cyhoeddwyd mai Dan Rowbotham o Langeitho ger Tregaron fydd Llywydd mudiad yr Urdd yn 2016.

 

Mae Dan ar ei flwyddyn olaf ym Mhrifysgol y Drindod Dewi Sant, ac yn Gadeirydd Bwrdd Syr IfanC, sef fforwm ieuenctid genedlaethol yr Urdd, ers Ionawr 2015.

 

Mae’r Urdd wedi bod yn rhan ganolog o’i fywyd erioed, gyda’i fam yn arfer gweithio yn swyddfa’r Urdd yn Aberystwyth.  Roedd yn arfer cystadlu yn yr Eisteddfod yn yr ysgol gynradd ac uwchradd, ac yn mynd i’r gwersylloedd yn aml gyda chriw’r rhanbarth.  Yn hŷn, roedd yn gwirfoddoli yn gyson mewn digwyddiadau lleol, teithiau undydd, teithiau tramor ac yn swogio yn y gwersylloedd. 

 

Yn ôl Anwen Eleri, Swyddog Datblygu Ceredigion, “Mi ydw i yn adnabod Dan ers blynyddoedd a mor werthfawrogol o’r gwaith gwirfoddol mae wedi ei wneud gyda ni dros y blynyddoedd.  Mae yn fachgen annwyl, cymwynasgar a hoffus iawn ac yn Gadeirydd gwych ar Fwrdd Syr IfanC – mae’n deg gyda phawb ac yn gwrando ar farn eraill gyda diddordeb.”

 

Mae bellach yn byw yng Nghaerfyrddin tra’n astudio yno, ac yn cydredeg Aelwyd Myrddin ac Aelwyd y Drindod.  Mae’n aelod o Fwrdd Syr IfanC ers iddo gael ei sefydlu yn Ionawr 2013.  Yn ôl Dan, “Penderfynodd Cyngor yr Urdd mis Mehefin 2015 y byddent yn newid y drefn o ran dewis Llywyddion – ac y byddai’r swydd bellach yn mynd law yn llaw gyda Chadeiryddiaeth Bwrdd Syr IfanC, felly gofynnwyd i mi barhau yn y fy swydd fel Cadeirydd yn 2016.  Dwi’n falch iawn fod y Cyngor wedi sylweddoli y dylai’r Llywydd fod yn aelod presennol o’r Urdd, sy’n cynrychioli aelodau o bob oed. 

 

“Rwy’n edrych ymlaen hefyd i gwrdd â’r Prif Weithredwr newydd ac am geisio sicrhau y bydd yn sylweddoli pa mor bwysig yw llais yr aelodau.  Rwyf hefyd am geisio parhau gyda’r gwaith dyngarol mae Rhun Dafydd, Llywydd 2015, wedi bod yn ei wneud – falle mai un o’r pethau cyntaf yr hoffwn i edrych arno yw sefyllfa’r ffoaduriaid a beth y gallwn ni fel mudiad ei wneud i helpu.”

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.cymru