Cyhoeddi llyfr ryseitiau i goginio efo'r Cofis

02/12/2016

Categori: Bwyd, Newyddion

Mae Gŵyl Fwyd Caernarfon yn cyhoeddi llyfr ryseitiau ‘Coginio efo’r Cofis’ fel rhan o’u hymgyrch godi arian ar gyfer yr Ŵyl fydd yn cael ei chynnal ar Fai 13eg, 2017.

Yn cynnwys ryseitiau gan bobl y dre, cogyddion enwog a bwytai poblogaidd Caernarfon - nod Coginio efo’r Cofis yw arddangos cymeriad coginio a bwyd y dref. Bydd yr holl elw a wnaed o werthiant y llyfr yn mynd tuag at gynnal Gŵyl Fwyd Caernarfon 2017.

 

Un o’r cyfranwyr yw Nici Beech, sy’n rhan o drefnu’r ŵyl ac sydd wedi cyhoeddi ei llyfr ryseitiau ‘Cegin’ ei hun yn ddiweddar. 

 

Dywedodd Nici Beech“Mae’r llyfr ryseitiau’n ffordd wych i arddangos beth sydd gan fwytai'r ardal i’w gynnig yn ogystal â bod yn ffordd wych i godi arian tuag at yr ŵyl ei hun.’

 

Rydym yn falch iawn o allu bod yn ŵyl agored i bawb o bob oed gyda mynediad am ddim, yn wahanol i nifer o wyliau bwyd eraill. Er mwyn ein galluogi i gynnal gŵyl am ddim, mae’r pwyllgor wedi bod yn brysur iawn yn meddwl am bob mathau o wahanol ffyrdd i godi arian gyda llawer o ddigwyddiadau ar y gweill yn 2017.”

 

Y cyfranwyr eraill yw Caffi Te a Cofi, Stones Bistro, Cigydd O G Owen, Tŷ Siocled, Iechyd Da, Mari Gwilym, Bryn Williams a Beca Lyne-Pirkis.

 

Coginio efo’r Cofis cyn ‘Dolig

 

Bydd ‘Coginio efo’r Cofis’ ar gael am £3 o amryw ffeiriau Nadolig yn ardal Caernarfon yn cynnwys Gŵyl Fwyd Fach Caernarfon, Neuadd y Farchnad, Caernarfon ar y 10fed o Ragfyr rhwng 10:00 a 17:00, sy’n rhan o ddigwyddiad Nadolig Stryd y Plas.

 

Mae mwy o wybodaeth am ddigwyddiadau codi arian, gwybodaeth am noddi’r ŵyl a llawer mwy ar wefan

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.cymru