Cyhoeddi Lein-yp Maes B

Gyda llai na thri mis i fynd tan yr Eisteddfod yng Nghaerdydd eleni, mae’r trefnwyr wedi cyhoeddi manylion lein-yps Maes B, gŵyl gerddoriaeth Gymraeg pwysicaf Cymru, gyda’r Eira, yr Ods a Band Pres Llareggub yn cymryd rhan.  

Meddai’r Trefnydd, Guto Brychan, “Mae’n braf cael cyhoeddi’r lein-yps ar gyfer Maes B heddiw, ac rydym yn falch iawn bod yr ŵyl yn cael ei chynnal ym Mae Caerdydd, lle mae gweddill gweithgareddau’r Eisteddfod wedi’u lleoli.

 

“Mae gennym ni lein-yps cryf ac amrywiol eleni, sy’n cyfuno rhai o enwau mawr y sîn gydag artistiaid mwy newydd fel Los Blancos, Cadno a Serol Serol, gan greu nosweithiau sy’n mynd i apelio at gefnogwyr yr holl fathau gwahanol o gerddoriaeth sydd yn y sîn ar hyn o bryd.

 

“Mae Maes B yn llwyfan pwysig iawn i’r sîn Gymraeg, ac yn gyfle i’r gynulleidfa glywed bandiau newydd ac amgen ar yr un lein-yp â bandiau adnabyddus, ac mae hyn yn beth iach ac yn dda iawn i’r sîn.”

 

Mae’n sicr bod pob band ac artist sy’n gigio yng Nghymru’n breuddwydio am y cyfle i gael perfformio yn slot olaf nos Sadwrn ym Maes B rywbryd yn eu bywydau.  Yr Eira sydd wedi sicrhau’r slot mawr yma eleni, ac meddai Lewys Wyn, prif leisydd y band, “Mae’n braf cael cyhoeddi o’r diwedd mai ni fydd yn cloi nos Sadwrn Eisteddfod 2018.

 

“Dros y blynyddoedd diwethaf mae’r slot yma wedi tyfu i fod yn un o nosweithiau, os nad noswaith fwyaf cofiadwy’r calendr Cymraeg, felly mae’n fraint cael ‘headlinio’r noson.  'Dydyn ni ddim yn fand sy’n mynd i dorri unrhyw records fel Yws Gwynedd y llynedd, ond dwi’n siŵr y bydd ‘na ambell syrpreis cyffrous iawn eleni, felly dewch â’ch nain, taid a’ch bochdew, gan y bydd hwn yn barti i’w gofio!”

 

Mae Prifysgol Aberystwyth yn noddi Maes B unwaith eto eleni, ac meddai Dr Rhodri Llwyd Morgan, Dirprwy Is-Ganghellor dros y Gymraeg, Diwylliant a Chysylltiadau allanol, “Heb os dyma ddigwyddiad blynyddol mwyaf y Sîn Gerddoriaeth Gymraeg ac rŷn ni’n hynod o falch ym Mhrifysgol Aberystwyth i’w gefnogi fel prif noddwr. 

 

“Mae Maes B yn rhoi llwyfan arbennig i dalentau disgleiriaf y Sîn ac mae’n addas iawn i ni fel Prifysgol i gefnogi digwyddiad sy’n rhoi cyfle gwych i filoedd o bobl ifanc Cymru i fwynhau’r artistiaid cyfoes Cymraeg gorau.”

 

Lein-yps Maes B 2018

 

Nos Fercher 8 Awst: Band Pres Llareggub, Y Cledrau, Cadno, Gwilym

Nos Iau 9 Awst: Yr Ods, HMS Morris, Omaloma, Serol Serol

Nos Wener 10 Awst: Y Reu, Mellt, Chroma, Los Blancos

Nos Sadwrn 11 Awst: Yr Eira, Cpt Smith, Adwaith, Enillwyr Brwydr y Bandiau

 

Gyda rhoi llwyfan i fandiau sydd ar i fyny yn ogystal ag enwau mawr y sîn, mae Maes B hefyd yn gweithio ar brosiect newydd gyda Chlwb Ifor Bach, i gynnal gweithdai arbennig ar gyfer merched 16-25 oed sydd â diddordeb mewn cerddoriaeth.  Cynhelir Merched yn Neud Gwallt ei Gilydd Miwsig yng Nghlwb Ifor Bach a Galeri ym mis Mehefin, a gellir archebu lle ar wefan y ddau leoliad.

 

Mae’r Eisteddfod eisoes wedi cyhoeddi mai Diffiniad fydd prif fand Llwyfan y Maes BBC Radio Cymru nos Wener eleni, a bydd cyhoeddiad am weddill yr arlwy cerddorol ar y Maes yn cael ei wneud yn fuan.

 

Mae Maes B yn gweithredu ac yn gorfodi polisi llym Her 25, ac mae’n rhaid dangos ID dilys.  Ceir manylion am y mathau dilys o ID ar wefan Validate UK, ac mae’r rhain yn cynnwys trwydded yrru neu drwydded yrru dros dro gyfredol gyda llun, pasbort dilys cyfredol (dim llungopi) neu gerdyn Cynllun Safonau Prawf Oedran (gyda hologram PASS).