Cyhoeddi lein-yp Gŵyl Fach y Fro 2018

08/05/2018

Categori: Celfyddydau, Cerddoriaeth, Hamdden, Iaith, Newyddion

Mae Menter Bro Morgannwg wedi cyhoeddi lein-yp llawn Gŵyl Fach y Fro 2018, wrth i'r Wyl ddychwelyd unwaith eto i Ynys y Barri eleni, ar ddydd Sadwrn Mehefin 16eg.

Yn perfformio ar Brif Lwyfan Gŵyl Fach y Fro eleni bydd Candelas, Geraint Lovgreen a’r Enw Da, Alys Williams a’r Band, Al Lewis, Mabli Tudur a’r Band a Fleur de Lys. Hefyd, bydd cannoedd o blant o ysgolion Cymraeg y Sir yn camu i’r llwyfan i berfformio yn ystod y diwrnod, sy’n cael ei gyflwyno gan y DJs Bethan Elfyn a Gareth Potter.

 

Bydd stondinau cynnyrch a chrefftau Cymreig gan ddarparwyr lleol yn yr ŵyl yn oystal ag ardal chwarae, beiciau bybls, sgiliau syrcas, salon glitter,perfformiadau stryd, gweithdai a gweithgareddau amrywiol gan bartneriaid Cymraeg yr ardal gan gynnwys Dysgu Cymraeg y Fro, Cymraeg i Blant, Mudiad Meithrin ac Adran Chwaraeon yr Urdd.

 

Bydd Cavavan a “Myfanwy” The Tin Can Filly yn gweini amrywiaeth o wirodydd, gwinoedd, coctels, cwrw a seidr lleol, a bydd bwyd wedi’i arlwyo gan Grazing Shed, Ffwrnes Pizza, Meat and Greek a Bay 5.

 

Rhad ac am ddim

 

Elfen hollbwysig i Gŵyl Fach y Fro yw ei fod yn ddigwyddiad rhad ac am ddim, mewn lleoliad unigryw, cyhoeddus a phoblogaidd ar Ynys y Barri, gan ei wneud yn ddigwyddiad hynod hygyrch i bawb; boed yn siaradwr Cymraeg, neu’n cael eu profiad cyntaf o’r iaith a’r diwylliant. Mae’r ŵyl yn dechrau am 11am ac yn gorffen am 7pm.

 

Mae Gŵyl Fach y Fro yn derbyn cefnogaeth parhaus gan Lywodraeth Cymru, Cyngor Bro Morgannwg, Cyngor Celfyddydau Cymru a Chronfa’r Loteri Fawr.

 

Bydd modd i ymwelwyr wirio’r rhaglen a’r wybodaeth ddiweddaraf am Gŵyl Fach y Fro ar wefan, tudalen Facebook, Twitter ac Instagram Menter Bro Morgannwg a'r wefan