Cyhoeddi Grantiau i Gylchgronau Cymraeg ar gyfer 2016–2019

14/09/2015

Categori: Celfyddydau, Iaith

Elwyn Jones, Prif Weithredwr, Cyngor Llyfrau Cymru.

Yn dilyn arolwg o’r maes cylchgronau Cymraeg cyhoeddodd Cyngor Llyfrau Cymru y bydd pymtheg cylchgrawn yn derbyn cefnogaeth ariannol dros gyfnod y drwydded nesaf, sef tair blynedd o ddechrau Ebrill 2016, gan ehangu’r dewis o ddarpariaeth i ddarllenwyr.

 

Cynhwysir rhestr o’r teitlau llwyddiannus ar ddiwedd y datganiad hwn. "Rydym fel Panel yn hynod o falch o ganlyniad y broses a chredwn fod nawdd y Cyngor Llyfrau wedi llwyddo i gefnogi ystod eang ac amrywiol o gyhoeddiadau," meddai’r Athro Gerwyn Wiliams, Cadeirydd y Panel. "Mewn cyfnod anodd o ran cyllido a gwerthiant cylchgronau’n gyffredinol mae’n braf gweld y diwydiant yn ymateb gyda syniadau newydd sbon a pharodrwydd i ymateb i her y byd digidol."

 

Llwyddwyd i ddenu (a chyllido) dau syniad newydd sbon. Un o’r gronfa ddatblygu a neilltuwyd ar gyfer syniadau newydd, sef Melin, menter ddigidol i grynhoi a dosbarthu newyddion cyfoes, a Mellten, comic i blant a phobl ifanc a fydd yn cael ei greu gan y cartwnydd adnabyddus Huw Aaron a’i gynhyrchu gan Y Lolfa. "Mae cael portffolio eang o gylchgronau yn sylfaenol i gynnal diwylliant hyfyw ac yn gyfraniad uniongyrchol i ledaenu defnydd o’r iaith. Mae’r cylchgronau hefyd yn cynnig cyfle i ymdrin â phynciau amrywiol drwy’r Gymraeg ac i hybu trafodaeth am faterion y dydd," meddai Elwyn Jones, Prif Weithredwr, Cyngor Llyfrau Cymru.

 

Methwyd â dyfarnu arian ar gyfer cylchgrawn llenyddol cyffredinol gan nad oedd y cais a ddaeth i law wedi gallu penodi golygyddion. Teimlai’r Panel ei bod yn bwysig bod darpariaeth yn y maes hwn ac er mwyn bod yn deg â’r holl ymgeiswyr posibl penderfynwyd neilltuo £20,000 o’r gronfa i’r perwyl hwnnw ac ailhysbysebu ar unwaith (manylion i’w gweld ar http://www.llyfrau.cymru/5820.file.dld, dyddiad cau 9 Tachwedd).

 

Bydd cyfnod y trwyddedau newydd yn dechrau ar 1 Ebrill 2016. Cylchgrawn Nawdd a gynigiwyd Barddas £24,000, Barn £80,000, Cristion £4,800, Golwg £73,000, Lingo £18,000, Y Cymro £18,000, Y Wawr £10,000, CIP £27,500, Mellten £14,000, Fferm a Thyddyn £1,500, Llafar Gwlad £7,000, Melin £5,000, WCW £30,000, Y Selar £10,000, Y Traethodydd £6,000.