Cyhoeddi fod Casia Wiliam yn Fardd Plant Cymru

30/05/2017

Categori: Llenyddiaeth, Newyddion

Cyhoeddwyd heddiw mai’r awdures Casia Wiliam yw Bardd Plant Cymru ar gyfer 2017-2019.

Daeth y cyhoeddiad o lwyfan y Brifwyl gan Alun Davies AC, Gweinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes. Casia fydd y 15fed Bardd Plant, a bydd yn dechrau ar y gwaith yn swyddogol ym mis Medi eleni, gan gymryd yr awenau gan Anni Llŷn a ddechreuodd y rôl yn 2015.

 

Mae Casia yn 29 oed a daw’n wreiddiol o Nefyn ym Mhen Llŷn, ond mae bellach yn byw yng Nghaerdydd. Mae wedi cyhoeddi dau lyfr i blant, wedi addasu dwy o nofelau Michael Morpurgo i’r Gymraeg ac mae’n aelod o dîm Y Ffoaduriaid ar gyfres radio Talwrn y Beirdd.

“Dwi’n edrych ymlaen yn ofnadwy at gael crwydro ledled Cymru yn cyfarfod yr holl blant, y rhai sy’n cael modd i fyw wrth sgwennu a’r sgwennwyr anfoddog!” Meddai Casia. “Mi fydd yn bleser pur clywed eu syniadau, tanio eu dychymyg, ac annog pawb i roi cynnig ar sgwennu cerdd.

“Yn ystod fy nghyfnod fel Bardd Plant Cymru dwi’n gobeithio dangos i blant bod pawb yn gallu sgwennu cerdd, bod barddoniaeth yn rhywbeth sy’n byw yn y glust nid dim ond ar bapur, a bod darllen a sgwennu barddoniaeth yn ffyrdd gwych o weld a phrofi bywyd trwy lygaid rhywun, neu rywbeth arall.”

 

Gyda chyfnod Anni Llŷn yn dod i ben, mae’n hyderus bod y cynllun yn cael ei drosglwyddo i olynydd cymwys. Dywedodd Anni am Casia: “Mae hi’n fardd ac awdur gwych. Mae ganddi ddychymyg arbennig ac mae hi’n saff o fynd a Phlant Cymru ar antur.”

 

 

Torri tir newydd

 

Dros y ddwy flynedd ddiwethaf mae Anni wedi torri tir newydd gan ymweld â phob sir yng Nghymru, 83 ysgol, 10 castell a chyd-weithio ag 20 o bartneriaid allanol mewn gweithdai a gweithgareddau amrywiol gan ddiddanu, ysbrydoli ac ymgysylltu â dros 6000 o blant. Mae’r gweithgareddau’n cynnwys gweithdai, taith Siarter Iaith, sioe Cbeebies, perfformiadau yn ystod Gŵyl Llên Plant Caerdydd, dathliadau Roald Dahl 100 Cymru, creu a pherfformio sioe yng Ngŵyl Hanes Cymru i Blant, dathliadau pen-blwydd Y Senedd a phrosiect Neges Ewyllys Da yr Urdd i enwi dim ond rhai.

 

Wrth ein bodd

 

Dywedodd Lleucu Siencyn, Prif Weithredwr Llenyddiaeth Cymru am y cyhoeddiad: “Rydym wrth ein boddau fod Casia yn cymryd yr awenau, a hoffem ddiolch i Anni am ei holl waith a’i brwdfrydedd dros y ddwy flynedd ddiwethaf. Mae pob Bardd Plant Cymru wedi perchnogi a datblygu’r cynllun ac rydym yn edrych ymlaen at weld i ba gyfeiriad y bydd Casia yn ei arwain. Mae hi’n lenor talentog dros ben, ac rydym fel partneriaid yn edrych ymlaen yn eiddgar at weld y cynllun yn torri tir newydd a chyffrous. Mynnwch weithdy ac ymweliad ganddi!”

 

Bydd Anni a Casia yn cynnal rhai digwyddiadau ar y cyd rhwng nawr a diwedd yr Haf, gan gynnwys Talwrn y Beirdd Bach yn ffair Tafwyl 2017 ar 1 Gorffennaf, cyn i Casia ddechrau ar y gwaith yn unigol o fis Medi ymlaen.

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.cymru