Cyhoeddi enw i'r ysbyty dros dro yn Venue Cymru Llandudno

06/04/2020

Categori: Iechyd, Newyddion

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy wedi enwi’r ysbyty dros dro a fydd yn cael ei leoli yn Venue Cymru, Llandudnno yn Ysbyty’r Enfys.

Wythnos diwethaf cyhoeddwyd y bydd y ganolfan gelfyddydol ar y prom yn Llandudno yn cael ei ddefnyddio i ddarparu 350 o welyau ychwanegol i gefnogi ymateb Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr i COVID-19.

 

Dywedodd Iwan Davies, Prif Weithredwr Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy, “Rydym yn falch o fod yn cefnogi ein cydweithwyr ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr ar yr adeg heriol iawn hon. Mae’n bosibl bod rhoi enw i’r ysbyty dros dro yn ymddangos fel rhywbeth bach, ond mae’n bwysig rhoi hunaniaeth glir i’r cyfleuster sy’n addas ar gyfer ei ddefnydd newydd.

 

Symbol o obaith

 

Ychwanegodd Iwan Davies, “Mae’r enfys wedi’i mabwysiadu gan lawer fel symbol o obaith yn ystod y cyfnod heriol hwn, ac roeddem yn teimlo bod modd i enw’r ysbyty adlewyrchu hynny.”