Cyhoeddi enillwyr cystadleuaeth yn diolch i Heddlu'r Gogledd

Fe gyhoeddodd Menter Iaith Bangor enillwyr Cystadleuaeth Diolch i Heddlu'r Gogledd am ein cadw'n ddiogel yn ystod misoedd y cyfnod clo.

Elain Owen o Lanllechid a Honey Jones o Maesgeirchen a dyfarnwyd fel yr enillwyr gan y Cynghorydd Rheinallt Puw a Maer Bangor, John Wyn Williams. Da iawn chi.

 
“Diolch yn fawr i bob un plentyn a rhiant am fynd i’r drafferth i lunio poster ac am gystadlu. Mae’r posteri i gyd yn werth chweil ac mae darpar artist ymhlith sawl un, heb os.”
 
Dywedodd Simon Williams, Prif Uwch Arolygydd Dros Dro Heddlu Gogledd Cymru: “Ar ran Heddlu Gogledd Cymru hoffwn ddiolch i bob un o’r ymgeiswyr am ddylunio posteri meddylgar a gwych.
 
“Rydym wrth ein boddau derbyn a gweld negeseuon o gefnogaeth gan y cyhoedd ac rydym yn mawr obeithio y bydd Honey ac Elain yn mwynhau eu gwobrwyon.”
 
Bydd y ddwy eneth yn derbyn taleb i’w ddefnyddio yn siop Partneriaeth Ogwen a playmobil car heddlu gan Heddlu Gogledd Cymru.

 

Gwirioni


 
Dywedodd Derfel Owen, tad Elain, ar ôl clywed iddi fod yn fuddugol: “Mae hi wedi gwirioni yn llwyr. Newyddion da oherwydd mae fy chwaer yn swyddog gyda Heddlu Gogledd Cymru ac felly yn golygu lot i Elain.”
 
Yn yr un modd roedd Honey hefyd wedi gwirioni ar ennill, yn ôl ei modryb, Alison Clarke.
 
Mae modd gweld yr holl bosteri ar dudalen Facebook Menter iaith Bangor: dilynwch y cyfrif am amrywiaeth o weithgareddau a digwyddiadau i blant.