Cyhoeddi dyddiad Gorymdaith Gŵyl Dewi Aberaeron

05/02/2020

Categori: Celfyddydau, Cerddoriaeth, Hamdden, Iaith, Newyddion

Fe fydd Gorymdaith Gŵyl Dewi Aberaeron yn dychwelyd unwaith eto eleni gyda'r orymdaith sy'n cael ei hystyried yr hynaf yn digwydd ar Fawrth 2ail.

Sefydlwyd Gorymdaith Gŵyl Dewi Aberaeron gan y diweddar Alun Williams, cyn-bennaeth Ysgol Gynradd Aberaeron yn 1979 ac mae’n ddigon posib taw dyma’r orymdaith hynaf o’i fath yng Nghymru sydd yn parhau hyd heddiw.
 
Bydd Gorymdaith Gŵyl Dewi Aberaeron 2020 ychydig yn wahanol i’r arfer wrth i ddisgyblion Ysgol Gyfun Aberaeron ymuno gyda’r Ysgol Gynradd i orymdeithio o gwmpas y dref. Bydd y ddwy ysgol yn gorymdeithio o’u safleoedd i Sgwâr Alban ble fydd y ddwy yn uno i gyd-gerdded i ardal Pwllcam. Yma, bydd seremoni fer yn cloi’r digwyddiad am 10y.b.

 
Y Cynghorydd Ellen ap Gwynn yw Arweinydd Cyngor Sir Ceredigion. Dywedodd, “Mae gorymdeithiau Gŵyl Dewi wedi dod yn fwyfwy cyffredin blwyddyn ar ôl blwyddyn. Bellach mae gorymdaith yn cael ei gynnal mewn trefi a dinasoedd ledled Cymru gan gynnwys Caerdydd, Aberystwyth, Llanbedr Pont Steffan ac Aberteifi. Yn debyg i’r hyn sydd yn digwydd yn y lleoliadau eraill yma, pwrpas Gorymdaith Gŵyl Dewi Aberaeron yw tynnu cymaint o bobl yr ardal a phosib at ei gilydd er mwyn dathlu diwrnod Nawddsant Cenedlaethol Cymru, ein hunaniaeth Gymreig a’r iaith Gymraeg mewn môr o liw a chân yng nghanol y dref.”

 

40 mlynedd

 

Dros 40 mlynedd ers yr orymdaith gyntaf, Ysgol Gynradd Aberaeron sydd yn parhau i drefnu’r orymdaith ac eleni maent yn cydweithio gydag Ysgol Gyfun Aberaeron a Cered, y Fenter Iaith leol i ddatblygu’r digwyddiad. Fel rhan o’r cydweithio yma mi fydd Cyngor Cymreictod Ysgol Gynradd Aberaeron a Swyddog Cymraeg Byd Busnes Cered, Siriol Teifi yn dosbarthu taflenni i fusnesau er mwyn cynnig syniadau iddynt sut y mae modd iddynt gymryd rhan yn y digwyddiad.

 
Mae croeso i unrhyw un ymuno yn yr orymdaith – yn unigolion neu yn sefydliadau. Os am gymryd rhan neu am fanylion pellach am y digwyddiad mae croeso i chi gysylltu gyda Cered ar 01545 572 350 neu cered@ceredigion.gov.uk.