Cyhoeddi cytundeb newydd rhwng y BBC ag Eos

15/01/2018

Categori: Celfyddydau, Cerddoriaeth, Hamdden, Newyddion

Mae’r gymdeithas sy’n cynrychioli cyhoeddwyr a chyfansoddwyr cerddoriaeth Gymraeg, Eos a’r BBC wedi cyhoeddi fod y telerau ar gyfer cytundeb ar gyfer hawlfreintiau darlledu cerddoriaeth wedi eu cytuno.

Mae’r BBC ac Eos yn ymfalchïo yn llwyddiant y trafodaethau sydd wedi arwain at gytundeb fydd yn golygu sefydlogrwydd a sicrwydd i’r ddau gorff am gyfnod o bum mlynedd.  Mae’r cytundeb, sy’n cynnwys trwyddedu holl wasanaethau darlledu’r BBC ar draws y Deyrnas Unedig, yn cynnwys y gwasanaeth newydd, Radio Cymru 2 pan fydd yn cychwyn darlledu ar Ionawr 29ain 2018.

 

Dywed Betsan Powys, Golygydd BBC Radio Cymru: “Mae cadarnhau’r cytundeb allweddol hwn gydag Eos am y pum mlynedd nesaf yn newyddion da dros ben. Mae’n gwrandawyr yn mwynhau’r arlwy eang o gerddoriaeth Gymraeg ar BBC Radio Cymru ac wrth gwrs, o fis Ionawr ymlaen fe fydd cerddoriaeth yn rhan greiddiol o ddarpariaeth Radio Cymru 2.”

 

Digwyddiad hanesyddol

 

Meddai Dafydd Roberts, ar ran Eos: “Mae hyn yn ddigwyddiad hanesyddol, ac yn cadarnhau’r berthynas glos a’r cydweithio sydd wedi bod yn ddiweddar rhwng y diwydiant cerdd yng Nghymru a’r darlledwr.”