Cyhoeddi cyfrol yn adrodd hanes ethol Gwynfor Evans

26/10/2016

Categori: Gwleidyddiaeth, Iaith, Newyddion

Mae Gwasg Gomer yn cyhoeddi cyfrol newydd yn croniclo’r atgofion pan etholwyd Gwynfor Evans yn aelod seneddol cyntaf Plaid Cymru ym 1966.

Dyma gyfrol fydd yn eich cymryd chi ’nôl i 1966 ac i’r sgwâr yng Nghaerfyrddin ar y noson dyngedfennol honno yn yn hanes Cymru. 

 

Yn y gyfrol ceir atgofion hynod bersonol gan bobol oedd yno ar y noson fawr honno, atgofion gan y teulu ac ar ben hynny dangosir beth yw gwaddol ‘Caerfyrddin yn ’66’ a bod hwnnw’n dal i atseinio ar hyd y degawdau. Mae yma gerddi gan feirdd yn distyllu anferthedd y fuddugoliaeth ac yn clodfori gwaith Gwynfor dros ein cenedl. Ceir cyfraniadau gan ymgyrchwyr a gwleidyddion sy’n cynnwys Leanne Wood, Dafydd Wigley, D. Cyril Jones, Winnie Ewing - Aelod Seneddol cyntaf yr SNP, a Bois Parc Nest.

 

Mae’r gyfrol hefyd yn cynnwys casgliad o luniau sy’n adlewyrchu prysurdeb y cyfnod yn ogystal â detholiad o adroddiadau’r wasg yn dilyn y canlyniad.

 

Daeth tro ar fyd yn 1966 pan etholwyd Gwynfor yn aelod seneddol cyntaf y Blaid yn Sir Gaerfyrddin, a gyda hanner can mlynedd ers yr is-etholiad hwnnw dyma gyfrol sy’n dangos ysbryd chwyldroadol y cyfnod ac sy’n rhoi atgofion y rhai oedd yng nghanol y bwrlwm ar bapur.

 

Cyfraniad enfawr

 

Wrth gloriannu’r hanes, dywedodd  cyn-lywydd Plaid Cymru, Dafydd Wigley,  “Heb gyfraniad enfawr Gwynfor, ni fyddai gennym Gynulliad. Mae ei etifeddiaeth wedi rhoi hyder am obaith newydd. Ni fyddai chwaith gan genhedlaeth nesaf gyfle i adfer ein hiaith a’n diwylliant os y mynn, fel y mynnodd Gwynfor, nad yw tranc ein hunaniaeth yn anorfod.” 

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.cymru