Cyhoeddi cyfrol yn adrodd hanes deg chwedl o Gymru

12/04/2016

Categori: Addysg, Hamdden, Llenyddiaeth, Newyddion

Mae cyfrol newydd a gyhoeddir gan Wasg Y Lolfa yr wythnos hon yn dod a rhai o straeon a chwedlau fwyaf adnabyddus Cymru ynghyd.

Mae Deg Chwedl o Gymru gan Meinir Wyn Edwards yn cynnwys chwedlau o bob rhan o Gymru – ac o sawl cyfnod hanesyddol hefyd. Cymysgedd o ffeithiau hanesyddol a ffuglen yw chwedl ac fe geir ystod eang o straeon o fewn y gyfrol megis hanes Branwen a Bendigeidfran a Breuddwyd Macsen o’r Mabinogi, a hanes un o frenhinoedd Gwynedd – Maelgwn Gwynedd.

 

Gwelir blethu ynghyd ffaith a ffuglen wrth adrodd hanes trist Rhys a Meinir a Cantre’r Gwaelod, dynion gwyllt Gwylliaid Cochion Mawddwy yn yr 16eg ganrif ac anturiaethau Twm Siôn Cati. Ceir darnau o hanes gwir hefyd gyda hanesion Merched Beca a Dic Penderyn yn yr 19eg ganrifcyn crwydro i fyd y tylwyth teg gyda stori Llyn y Fan Fach.

 

"Mae chwedlau yn rhan bwysig o'n diwylliant a'n hanes ni. Ac mae Cymru’n llawn chwedlau, o bob cwr o’r wlad, o stori Rhys a Meinir ym Mhen Llŷn, i Ferched Beca yn y gorllewin a hanes Dic Penderyn yn Ne Cymru. Maen nhw’n arwyr dewr ac yn gymeriadau o gig a gwaed," meddai’r awdures, Meinir Wyn Edwards.

 

"Dyma’r straeon gorau sydd ganddon ni – maen nhw’n anturus, yn waedlyd, yn drist, yn rhamantus ac yn gyffrous. Trwy ddarllen eich chwedlau rydyn ni’n dysgu am leoliadau a chymeriadau a hanes Cymru." ychwanegodd.

 

Cyfrol i rieni ac athrawon

 

Bydd y gyfrol hon yn addas ar gyfer athrawon a rhieni i ddarllen storïau i blant dan 7 ac hefyd ar gyfer plant hyd at 11 oed sy’n medru darllen yn annibynnol. Mae'r gyfrol yn cynnwys lluniau lliw hyfryd gan yr artistiaid Cymreig, Gini Wade a Morgan Tomos.

 

Dywedodd Bethan Davies Atkinson, "Mae’r straeon yn cyfoethogi iaith, ac yn gadael i’r darllennydd ddefnyddio’i ddychymyg". Ychwanegodd Siwan Wyn, "Mae’r storiau wedi eu hadrodd yn fyw ac yn llawn cyffro".

 

Daw’r awdur Meinir Wyn Edwards yn wreiddiol o Sir Benfro ond mae bellach yn byw yn Llandre ger Aberystwyth ac wedi cyhoeddi dros 30 o lyfrau i blant gan gynnwys cyfres Cyffro! a chwedlau Cymreig yn Famous Welsh Tales yn Saesneg.

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.cymru