Cyhoeddi cyfrol newydd am fawrion mathemateg yng Nghymru

02/06/2020

Categori: Iaith, Llenyddiaeth, Newyddion

Mae cyfrol newydd wedi chyhoeddi gan Wasg Prifysgol Cymru yn adrodd hanes mawrion mathemateg yng Nghymru.

Mae Cyfri’n Cewri: Hanes Mawrion ein Mathemateg gan Dr Gareth Ffowc Roberts yn berthnasol i ddisgyblion ysgol a phawb sydd eisiau dysgu am waith mathemategwyr nodedig Cymru, a fydd yn ei dro yn ysbrydoli cenhedlaeth newydd o fathemategwyr.

Darganfyddwch pam y mae mathemateg yn rhan naturiol a phwysig o’n diwylliant, yn gyfochrog â chanu a barddoni, a pham y mae hanes ein mathemateg yn rhan mor bwysig o’n treftadaeth. Mae sawl enw adnabyddus wedi cloriannu pwyigrwydd y gyfrol hon ym maes mathemateg a hanes Cymru'n gyffreddinol. 

Dywedodd y darlledwr Tudur Owen, 'Gwych oedd cael f’atgoffa gan y gyfrol ryfeddol yma fod mathemateg yn perthyn i ni gyd ac yn rhan o’n hanes cenedlaethol. A gwych hefyd ydi gweld yr awdur ar ei orau yn gwneud mathemateg yn berthnasol,hygyrch a hynod ddiddorol hyd yn oed i glown fel fi.’- Tudur Owen, comedïwr a darlledwr

Yn ol yr hanesydd Dr Elin Jones,‘Fe ddylai hwn fod ar silff lyfrau unrhyw un sydd â diddordeb yn hanes Cymru, oherwydd mae gorchestion ein mathemategwyr yn rhan mor bwysig o’r hanes hwnnw, ac yn allweddol i’n dealltwriaeth o’n byd niheddiw.’

 

Cyfraniad anhygoel

 

Ychwanegodd Dr Tudur Davies o Brifysgol Aberystwyth,  ‘Cyfrol ddifyr sy’n amlygu cyfraniad anhygoel rhai o’r Cymry i ddatblygiad mathemateg, ac effaith ycyfraniadau hynny ar ein bywydau bob dydd. Dyma gyfrol bwysig sy’n rhoi’r sylw teilwng i rai o’nmathemategwyr mwyaf nodedig, pobl a ddylai gael yr un sylw a rhai o’n llenorion a’n cantorion enwocaf.’- Dr Tudur Davies, Adran Fathemateg