Cyhoeddi cyfrol i Ewro 2016

18/05/2016

Categori: Chwaraeon, Hamdden, Llenyddiaeth, Newyddion

Yr wythnos hon gwelir cyhoeddi cyfrol yn dilyn hanes ymgyrch Cymru i gyrraedd pencampwriaeth Ewro 2016 yn Ffrainc gan Dylan Ebenezer.

Bydd y gyfrol sy'n dwyn y teitl Ewro 2016 yn cynnwys hanes am y timau eraill yn y gystadleuaeth yn ogystal a gwybodaeth am y chwaraewyr gorau i gyd.

 "Mae 58 o flynyddoedd wedi mynd heibio ers i Gymru gyrraedd un o brif gystadlaethau’r byd pêl-droed," meddai'r awdur, Dylan Ebenezer, "Ond bellach mae tîm pêl-droed Cymru ar ei ffordd i Ffrainc, ynghyd â miloedd o gefnogwyr llawn cyffro o bob oed sy’n cael gwireddu breuddwyd o’r diwedd a chyfle i sêr fel Bale, Ramsey ac Allen wneud eu marc!"

 

Diolchodd Osian Roberts, rheolwr cynorthwyol tîm Cymru, i gefnogwyr y tîm am eu cefnogaeth, "Mae’r blynyddoedd diwethaf wedi bod yn gyffrous tu hwnt i bêl-droed Cymru, ond dydy hynny’n ddim i’w gymharu â’r hyn fydd yn digwydd yn Ffrainc yr haf yma.’ meddai Osian, ‘O’r diwedd mae Cymru wedi cyrraedd prif gystadleuaeth ac rydym yn edrych ymlaen yn fawr at herio’n hunain yn erbyn goreuon y byd pêl-droed."

 

"Ble bynnag byddwch yn gwylio’r gêmau, diolch am eich cefnogaeth, nid yn unig yn ddiweddar ond yn ystod y dyddiau anodd hefyd. Mae’n golygu cymaint i bawb sy’n rhan o’r tîm arbennig yma. Gyda’n gilydd yn gryfach." ychwanegodd.

 

Bydd y gyfrol yn addas ar gyfer pob oed ond yn bennaf ar gyfer plant rhwng 9 ac 13 oed. Bydd y llyfr hefyd yn cynnwys siart i gofnodi sgoriau holl gêmau cystadleuaeth Ewro 2016 fydd yn dod yn rhad ac am ddim gyda’r llyfr.

 

"Mae cymaint o sôn am gefnogwyr pêl-droed – a rheiny o bob oedran, yn prynu llyfrau sticeri Panini ac yn gwirioni arnynt." meddai Fflur Arwel, pennaeth marchnata Y Lolfa, "Ond rydym yn gobeithio bydd pobl hefyd yn prynu llyfr Cymraeg am y pencampwriaeth gan gyhoeddwyr o Gymru."

 

Llais cyfarwydd

 

Mae Dylan Ebenezer yn wyneb a llais cyfarwydd i wylwyr S4C ac i wrandawyr Radio Cymru. Mae’n awdur ac yn cyflwyno rhaglenni chwaraeon fel Sgorio a Camp. Ym mis Ionawr eleni fe gyhoeddodd Gorau Chwarae Cydchwarae, llyfr sy’n olrhain taith tîm Cymru i gyrraedd pencampwriaeth Ewro 2016.

 

Bydd tîm pêl-roed Cymru yn chwarae eu gêm gyntaf yn erbyn Slovakia ar yr 11eg o Fehefin yn Bordeaux.

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.cymru