ERROR: http://lleol.cymru/blog/detail.php

Query: UPDATE Report_Post SET report_amount = report_amount + 1 WHERE post_id = 4766 AND report_type = 1 AND DATE_FORMAT(date, '%Y-%m-%d') = DATE_FORMAT(NOW(), '%Y-%m-%d')

 Errno: 1213
 Error: Deadlock found when trying to get lock; try restarting transaction
_SERVER data
    REMOTE_ADDR : 34.200.222.93
    REMOTE_PORT : 13176
SCRIPT_FILENAME : /kunden/homepages/10/d114928358/htdocs/oldhtdocs/wsb3726335107/blog/detail.php
 REQUEST_METHOD : GET
   QUERY_STRING : blog=cyhoeddi-cyfrol-dditectif-newydd-alun-davies-ar-lwybr-dial
    REQUEST_URI : /blog/cyhoeddi-cyfrol-dditectif-newydd-alun-davies-ar-lwybr-dial.html

Cyhoeddi cyfrol dditectif newydd gan Alun Davies Ar Lwybr Dial

09/07/2020

Categori: Celfyddydau, Hamdden, Llenyddiaeth, Newyddion

Mae nofel newydd dditectif gan yr awdur Alun Davies wedi chyhoeddi gan Wasg y Lolfa. .

Mae Ar Lwybr Dial yn dilyn y nofel hynod boblogaidd Ar Drywydd Llofrudd, ac yr ail mewn trioleg. Fel y cyntaf, mae’r ddirgelwch wedi’i leoli yn ardal Aberystwyth ac mae’r arddull yn adleisio storïau dirgelwch a chyfresi teledi Scandi, sy’n parhau i fod yn boblogaidd ledled y byd.

 
Mae Richard Harrington, oedd yn portreadu Ditectif Mathias yn y gyfres Y Gwyll ar S4C (ac Hinterland ar y BBC), sydd hefyd wedi’i leoli yn ardal Aberystwyth, wedi canmol Ar Lwybr Dial gan ei disgrifio fel “nofel sy’n werth colli cwsg drosti.”
 
“Mae dylanwad fy magwraeth yn Aberystwyth yn gryf yn fy nofelau i – rydw i’n credu y gall y lleoliad fod fel cymeriad ychwanegol mewn storïau, a mae canolbarth Cymru yn cynnig cymaint o ran tirlun, hanes a diwylliant. Rwy hefyd yn rhedwr brwd, a mi fydda i’n treulio’r amser hynny yn datrys elfennau o’r stori yn fy meddwl – rydw i’n siŵr y byddai fy llyfrau i’n wahanol iawn petawn i wedi treulio f’amser i gyd yn eistedd ar bwys desg,” meddai Alun Davies.
 
Yn Ar Lwybr Dial mae Taliesin yn cael ei bartneru gyda Siwan Mathews, ditectif profiadol sydd newydd ddychwelyd i’w gwaith ar ôl sawl blwyddyn yn magu teulu ifanc. Eu hachos cyntaf ydy ymchwiliad i sawl lladrad ym mhentref Y Borth. Mae’r ddau dditectif yn dod o hyd i gyrff hen gwpwl, wedi’u lladd yn eu cartref. Yn benderfynol o ddal yr un sy’n gyfrifol cyn i fwy farw, maen nhw’n mynd ati i chwilio i gefndir tywyll y pâr priod, cyn i dro yn y stori weld y llofrudd yn cysylltu gyda Taliesin a’r ditectif yn gorfod chwilio am atebion ynddo’i enaid ei hun. Wedi ei hadrodd o safbwynt Taliesin a Siwan, mae’r ddirgelwch gyffrous yn mynd â’r darllenwr ar daith lawn amheuon, cyfrinachau a llofruddiaethau erchyll.
 
“Rwy wedi bod yn gweithio ar stori’r ail nofel ers cyn i mi orffen Ar Drywydd Llofrudd ’nôl yn 2018. Mae’n wefr wahanol i ddatgelu stori newydd tra’n datblygu mwy ar yr un cymeriadau. Rwyf wedi bod yn ffodus i gael adborth da wrth nifer o ddarllenwyr y nofel gyntaf, a mi oedd yn bendant yn deimlad rhyfedd i ysgrifennu’r nofel hon gan wybod bod sawl un yn disgwyl amdani,” meddai Alun.

 

Scandi-noir


 
Canmoliaeth ar gyfer Ar Drywydd Llofrudd: "Mae holl nodweddion arferol Scandi-noir wedi eu plethu at ei gilydd yn y nofel hon mewn ffordd gywrain a chyfrwys hefyd. Fy mwriad oedd darllen hon dros gyfnod o ryw wythnos. Unwaith y dechreuais, wnes i ddim oedi tan y dudalen olaf. Dw i'n edrych ymlaen at y gyfrol nesaf." - Tweli Griffiths, Western Mail Weekend
 
"Nofel seicolegol, tywyll, sy'n rhoi pwyslais ar greu awyrgylch ac edrych o dan yr wyneb yw'r rhain ac mae Alun Davies yn grefftus iawn yn creu'r ymdeimlad hwn.... Mae'n chwip o nofel gyntaf, sy'n cyrraedd diweddglo brawychus, ac roeddwn wedi llyncu abwyd y stori'n llwyr gan fwynhau'r ochr seicolegol a dod yn hoff iawn o'r ddau brif gymeriad." - Gwenan Mared, Cylchgrawn Barn
 
"Ro'n i wedi pasa ei darllen yn hamddenol, ond allwn i ddim. Roedd yn rhaid i mi ddal ati, gan anghofio fy ngwaith sgwennu a gwaith tŷ." - Bethan Gwanas
 
Mae Alun Davies yn beiriannydd meddalwedd ac yn rhedeg ei gwmni ymgynghoriaeth ei hun – Deeg Consultancy – yn cynnig gwasanaeth technoleg y we a chyfryngau cymdeithasol. Cafodd ei eni a’i fagu yn Aberystwyth cyn symud i Lundain am ddeng mlynedd. Mae bellach yn byw yng Nghaerdydd. Mae yna wefan arbennig i’r nofel, sef www.ardrywyddllofrudd.co.uk.