Cyhoeddi cyfrol ar waith yr awdur Mihangel Morgan

06/08/2020

Categori: Addysg, Llenyddiaeth, Newyddion

Mae'r ddarlithwraig Rhiannon Marks o Brifysgol Caerdydd wedi cyhoeddi cyfrol newydd gyda Gwasg Prifysgol Cymru sy'n cynnig golwg ffres ar holl weithiau ffuglen yr awdur Mihangel Morgan.

Hon yw’r astudiaeth estynedig gyntaf o’i waith, a rhoddir sylw penodol i’r wyth cyfrol o ffuglen fer a gyhoeddodd rhwng 1992 a 2017 – cyfnod lle gwelwyd datblygiadau arwyddocaol ym maes rhyddiaith Gymraeg.

 

Astudir gwaith Mihangel Morgan gan fyfyrwyr sy’n astudio Cymraeg Uwch Gyfrannol a Safon Uwch, ac ar lu o gyrsiau Prifysgol. Bydd Y Dychymyg Ôl-Fodern yn ganllaw ac yn gymorthiddynt oll ddeall mwy am y llenor nodedig hwn.

 

Daw Rhiannon Marks yn wreiddiol o Gil-y-Cwm, Sir Gâr, ac fe’i haddysgwyd ym Mhrifysgol Aberystwytha Choleg Iesu, Rhydychen. Mae’n ddarlithydd yn Ysgol y Gymraeg, Prifysgol Caerdydd, ac yn arbenigo mewn llenyddiaeth gyfoes a theori lenyddol.

 

Enillodd ei chyfrol academaidd gyntaf, ‘Pe Gallwn, Mi Luniwn Lythyr’:Golwg ar Waith Menna Elfyn, Wobr Goffa Syr Ellis Griffith yn 2015.

 

Astudiaeth gynhwysfawr

 

Wrth ymateb i'w gwaith dywedodd Yr Athro Angharad Price o Brifysgol Bangor, "O’r diwedd, dyma astudiaeth gynhwysfawr o gyfraniad enfawr Mihangel Morgan i ffuglen fer yn y Gymraeg,un sy’n gosod ei waith mewn cyd-destunau Ewropeaidd cyfoes. Mae’r gyfrol nid yn unig yn ymdriniaeth ddadlennol â gwaith yr awdur, ond hefyd yn ymateb creadigol cyfaddas iddo – yn ddychmygus, deallus ac yn cynnig difyrrwch di-ben-draw i’r darllenydd. Ardderchog!’

Ychwanegodd yr Athro Gerwyn Williams, "Dyma ddarn o feirniadaeth greadigol yng ngwir ystyr y gair, cyfrol nad oes dim sy’n gonfensiynol na’n rhagweladwy amdani. Wedi ei hysbrydoli gan ryddiaith storïol Mihangel Morgan, mae’n ymateb i’r her aosodir ganddi gyda chyfuniad amheuthun o ddychymyg a deall, ffresni a gwreiddioldeb."