Cyhoeddi cyfrol am ddau ddiwylliant llenyddol Cymru

16/11/2017

Categori: Celfyddydau, Hamdden, Iaith, Newyddion

Wrth gyhoeddi ei gyfrol ddiweddaraf, dadleua’r Athro M. Wynn Thomas na roddir y sylw dyledus i gyd-berthynas ddyrys dau ddiwylliant Cymru’r ugeinfed ganrif.

Nod Cyfan-dir Cymru: Ysgrifau ar Gyfannu Dwy Lenyddiaeth Cymru yw unioni’r cam hwn. Yn ffrwyth ugain mlynedd o waith, mae’r casgliad yma o ysgrifau yn awgrymu mai’r gwead dryslyd o gysylltiadau ac o groes-dyniadau rhwng y diwylliannau hyn yw’n cwlwm perthyn ni fel cenedl.

 

Dau ddiwylliant

 

Trwy astudio’r tensiynau hyn, teflir golau newydd ar bynciau cyffredinol megis dau fydolwg gwahanol y ddau ddiwylliant a’r dolennau cyswllt rhyngddynt, yn ogystal ag ar weithiau rhai o’n llenorion mwyaf adnabyddus megis Waldo Williams, T. Gwynn Jones a Vernon Watkins. Rhoddir sylw hefyd i lenorion sydd wedi’u lled-anwybyddu yn y gorffennol megis Alun Llywelyn-Williams a Pennar Davies. Bydd y gyfrol hon o ddiddordeb i unrhyw un sy’n ymddiddori yn llenyddiaeth Gymraeg a llenyddiaeth Saesneg Cymru yn ogystal ag astudiaethau diwylliannol Cymru yn gyffredinol.

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.cymru