Ail gyhoeddi cyfrol am dafodiaith y Cymoedd

16/03/2016

Categori: Hamdden, Iaith, Llenyddiaeth, Newyddion

Bydd fersiwn diweddaraf y cyfeirlyfr ar Wenglish, iaith y Cymoedd, a gyhoeddir eto yr wythnos hon yn trafod ‘rhan o ddiwylliant Cymreig sydd wedi ei hesgeuluso’.

Mae Wenglish: The Dialect of the South Wales Valleys yn cynnwys esboniadau o eiriau ac ymadroddion fel “cwtch” , “butt”, “jiw,” “shwmae butt” a “come by ere”.

 

Mae’r gyfrol, sydd yn cael ei ail ryddhau gan Y Lolfa, ar ffurf geiriadur, yn cynnwys geirfa yn nhrefn yr wyddor, enghreifftiau o ddeialog, gramadeg, ymarferion yn ogystal â chyflwyniad i gyd-destun cymdeithasol a daearyddol  iaith y cymoedd. Bydd y gyfrol yn ddefnyddiol i bobl y cymoedd sydd eisiau dod i wybod mwy am Wenglish yn ogystal ag i bobl sydd am ddysgu neu ddynwared y dafodiaith. Rhoddir hefyd gefndir datblygiad y dafodiaith, a’r rhan a chwareodd pobl a’r tirwedd yn hyn o beth.

 

Rhoddodd y beirniad llenyddol Meic Stephens ganmoliaeth i’r gyfrol gan ddweud ei bod yn  "Llyfr hynod amserol a defnyddiol bydd, gobeithiaf, yn rhoi rhyw faint o hyder a balchder yn ôl i bobl y Cymoedd."


Ychwanegodd Liz Jones o gylchgrawn Planet, "Dyma waith a chyfraniad pwysig ar ran o ddiwylilant Cymreig sydd wedi cael ei esgeluso."

 

Ieithgi

 

Mae’r awdur, Robert Lewis, yn arbenigwr ar ieithoedd ac yn siarad deuddeg o ieithoedd ei hun gan gynnwys Afrikaans, Llydaweg ac Urdu. Meddai, "Ces fy ngeni a’ magi yng Nghwm Tawe gan gyfarwyddo yn ifanc ag elfennau gorllewinol Wenglish a’r Wenhwyseg, tafodiaith Cymraeg y de-ddwyrain.’‘Mae’r gyfrol yma wedi bod yn gyfle i gyfuno fy nghefndir gyda fy niddordeb mewn ieithoedd a sut mae pobl yn siarad." ychwanegodd.

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.cymru